Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályázati úton nyerte el „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.

A bázisintézményi címet a tíz járási tagintézményünk közül 3 nyerte el:

- a balatonfüredi tagintézmény,
- a tapolcai tagintézmény és a
- várpalotai tagintézmény.


A pályázatért felelős intézményi koordinátor: Szedlák Bernadett főigazgató-helyettes Elérhetőség: szedlakbetti.mpisz@gmail.com


A bázisintézmény által felajánlott jó gyakorlatok megtekintése és időpont egyeztetés céljából közvetlen kapcsolattartóink:

VMPSZ Balatonfüredi Tagintézménye: Szekeresné Bucsy Piroska tagintézmény igazgató
VMPSZ Tapolcai Tagintézménye: Fodorné Csöglei Erika tagintézmény tagintézmény igazgató
VMPSZ Várpalotai Tagintézménye: Csaba Mercédesz tagintézmény igazgató

A pályázatban résztvevő tagintézmények és a vezető kollégák, a 30-40 év alatt megszerzett szakmai tudását, tapasztalatát, intézményi jó gyakorlatát, valamint a doktori képzésben és oktatói múlttal rendelkező logopédus végzettségű kolléga által felvázolt szakmai anyagot tartjuk érdemesnek az átadásra a bázisintézményi programban.

A bázisintézmények jógyakorlatai:

VMPSZ Balatonfüredi Tagintézménye - Alapozó mozgásterápia

Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel alkalmaznak. A mozgásterápiás térben zajló ismétlődő testi élmények óhatatlanul korai állapotokat, történéseket idézhetnek fel, illetve a „hiányzó” testi és self-élmények megélésére nyújthatnak alkalmat.

Intézményünkben 1997 szeptemberében szerveztük, indítottuk az első mozgásterápiás foglalkozásainkat két óvodás és egy iskolás csoporttal, a Kulcsár Mihályné képzése során elsajátított módszer alapján: „A tanulási nehézség vizsgálatáról, megelőzéséről, terápiájáról”. 1999 szeptemberétől pedig alapozó mozgásterápiát, mozgásfejlesztést végzünk, továbbra is két óvodás- és egy iskoláskorú gyermekcsoporttal.

Az alapozó mozgásterápia „Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros típusú) idegrendszer-fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer „belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét, és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.” http://www.alapozoterapiak.hu/magyar/terapiak_1_alapozo_terapia.php


Kapcsolattartók:Szekeresné Bucsy Piroska tagintézmény igazgató
Telefon: 06/87/481179, 06 /20 /5435811
Email: nevtanfured@gmail.comVMPSZ Tapolcai Tagintézménye - A tagintézmény által kialakított koragyermekkori terápiás módszertan „forgószínpad”-szerűen megszervezett foglalkozások bemutatásával, előadások szervezésével.

A koragyermekkori terápiás módszertan nagyon gazdag, ugyanakkor nem lehet - mint intézményi profilt - egyet-egyet kiemelni belőle, mivel a prevenciós és intervenciós tevékenység mindig egyedi, az adott kisgyermekre szabott. Nincs két teljesen azonos probléma, elmaradás, más-más a hátteret nyújtó családi erőforrás stb. A módszertan iránt érdeklődők, a tagintézmény által nyújtott beavatkozási területek közül az alábbiakba nyerhetnek betekintést.

mozgásfejlesztés,
érzékelésfejlesztés,
korai hallásnevelés,
kognitív funkciók fejlesztése,
verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése,
nyelvi funkciók fejlesztése, korai logopédiai fejlesztés,
önkiszolgálás, önállóság fejlesztése
szociális kapcsolódás, alkalmazkodás fejlesztése.


Kapcsolattartók:Fodorné Csöglei Erika tagintézmény igazgató
Telefon: 06 30 6292836
Email: tanacsado@nevelesi-tapolca.sulinet.huVMPSZ Várpalotai Tagintézménye - nyelvlökéses nyelés, valamint kutatás, az ezt megalapozó- és ennek eredményeire épülő elméleti-, gyakorlati előadások, képzések szervezése.

A Várpalotai Tagintézményben bemutatandó két terület nem csak a pedagógiai szakszolgálatok számára nyújthat segítséget, de az óvodák, általános- és középiskolák nevelőtestületei számára is.

A nyelvlökéses nyelés napjainkban egyre gyakrabban tapasztalható a gyermekek körében. Szűkebb értelmezés szerint a nyelv a két fogsor között kibújik nyelés közben. A nyelvlökéses nyelés egy bizonyos életkorig élettani, de 8-9 éves korban már atipikus mechanizmusként értelmezhető. Nem segít az előfordulás visszaszorításában pl. az ujjszopás, a cumizás. Mindemellett társuló tünetek jelentkeznek: a beszédben artikulációs hibát, fogfejlődési, harapási rendellenességet okozhat, nehezítheti az evést és az emésztési folyamatokat. Tehát a probléma szélesebb területeken érzékelteti hatását.

A kóros nyelés átállításának intenzív szakasza - figyelembe véve a gyermek életkorát, kitartását, motivációját, a szülők támogatását, a fogorvosokkal, fogszabályozó szakorvosokkal való együttműködést – viszonylag rövid (optimális esetben 2 hónap). Tünetmentessé a terápia lezárásakor minősül a gyermek (kb. 2 év elteltével). A nyelés átállítása után, amennyiben beszédhiba jelenik meg következményként, beszédhang-javítás történik. Elkerülve ezzel a visszaesés lehetőségét. Tagintézményünkben a Barrett-módszert alkalmazzuk, kombinálva a logopédiai terápia szükséges elemeivel. A módszer a nyelésben részt vevő izmok intenzív fejlesztésére, az izmok kellő koordinációjának kialakítására épít. Mindezt azért, hogy lehetővé váljon a normál nyeléshez tartozó új mozgásformák kialakítása, az új mechanizmus kiépítése. A terápia az intenzív szakaszban heti rendszerességgel zajlik, egy alkalommal, a szülő jelenlétében. Ezt követi a feladatok napi szintű, otthoni gyakorlása. Az intenzív szakasz lezárása után egyre hosszabb időszakok elteltével kontrollra hívjuk vissza a gyermeket (3 hónap, 6 hónap, 1 év).
Kutatás: Az elmúlt két évben két területen folytattunk kutatást a Tagintézményben. Az egyikből konferencia-előadás született (és jelenleg megjelentetés alatt áll publikációként), a másikból pedig szakdolgozat a veszprémi Pannon Egyetemen. Utóbbi témavezetője a tagintézmény-vezető volt. Az első „munkamemória és helyesírás” témában, a másik „a kognitív képességek és a nyelvi teljesítmény összefüggése tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknél” zajlott. Mindegyik téma kutatását megfigyeléseink ösztönözték. Egyre több gyermek küzd tanulási nehézséggel/zavarral. Elsősorban a helyesírás, az olvasás terén jelentkező tünetek oki hátterét igyekeztük felderíteni, és elhelyezni egy multidiszciplináris megközelítésben. Segítve mindezzel a felismerést, a szakértői vélemények értelmezését a pedagógusok számára, valamint javaslatokkal támogatva az osztálytermi munkát tanórákon, számonkérésekkor egyaránt. Az elméleti keret, a kutatás eredményeinek ismertetése előadás, képzés, érzékenyítő tréning során gyakorlatorientáltan mélyítheti a pedagógusok eddigi tudását a témakörben. A javaslatokon keresztül pedig másként közelíthetik meg az óraszervezést, más módszereket használhatnak eredményesen a tanórák során.

Kapcsolattartók:Csaba Mercédesz tagintézmény igazgató
Telefon: 06/88/471119, 06 20/5436168
Email: palotaszakszolg@gmail.com
image

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 12:00

image

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Csütörtök: 7:30 -16:00
Péntek: 7:30 - 13:30