Az  EFOP-3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat keretében több program megvalósult, mely programok közös célja a gyermekek sikeres iskolakezdésének támogatása volt.

  • 2020. június 29-én a TÁJÉKOZTATÁS A JÁRÁSI ÓVODAVEZETŐKNEK A TANKÖTELESKORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA témában fogadtuk a járás óvodavezetőit szakmai megbeszélésre annak érdekében, hogy a pedagógiai szakszolgálat és a nevelési, oktatási intézmények közötti együttműködés minél hatékonyabb legyen. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai munkáját bemutató tájékoztató anyagot állítottunk össze, melyet átadtunk az intézményvezetőknek. A megbeszélésen kitértünk a kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása mellett a pedagógiai vizsgálatok elvégzésére, illetve a szülők tájékoztatásának menetére. A megbeszélés lehetőséget biztosított a partnerkapcsolatok megerősödésére, a sajátos nevelési igény gyanújeleinek átbeszélésére, a prevenciós munka megszervezésére.
  • 2020 szeptemberében a TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” elnevezésű programot Nyirád, Halimba, Ajkarendek, Úrkút, Magyarpolány települések óvodáiban tartottuk meg. A horizontális tanulást elősegítő együttműködés elősegítése érdekében szervezett preventív előadások során iránymutatást kaptak a szülők arra, hogy milyen módon, milyen célból, kitől kaphatnak és kérjenek segítséget. Az ismeretközlő előadások bemutatták a szülők számára azokat a rizikótényezőket, nevelési nehézségeket, fejlődési mutatókat, amely alapján a szülők el tudják dönteni, hogy mely esetekben érdemes szakember segítségét kérni. Munkatársaink összeállítottak a szülők számára részletes szakmai anyagot, Játékötletek a sikeres iskolakezdés elősegítésére címmel. E kiadványt eljuttattuk az óvodákhoz, szülőkhöz.
  • 2020 februárjában és októberében a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét támogató programterv keretében preventív jelleggel ISKOLÁRA FELKÉSZÍTŐ TRÉNING A DISZFUNKCIÓK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN BTMN-ES GYERMEKEK SZÁMÁRA címmel biztosítottunk foglalkozásokat az érintett tanköteleskorú gyermekeknek. Az ingyenes tréningen az óvodás korú gyermekek a szülők igénye alapján vehettek részt. A tanulási zavarok kialakulásának megelőzését tűztük ki e tréningek céljául.