TANULÁS-MÓDSZERTANI TRÉNING

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával a Balatonalmádi Tagintézmény egy 4 alkalmas TANULÁS-MÓDSZERTANI TRÉNING-et kezdett tanulási zavaros gyermekeknek 2019 májusában. 

A foglalkozásokat intézményünk gyógypedagógusai tartották két helyszínen, a Györgyi Dénes Általános Iskolában, Balatonalmádiban, illetve a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolában, összesen 4 járási általános iskola tanulóinak bevonásával. 
A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a szemléletmódnak a megtanítása, ami bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználható. Állandóan változó világunkban nehéz a tájékozódás, ezért rugalmas, kreatív, az újjal szemben nyitott, önállóan alkotni, dolgozni tudó felnőttekre van szükség. Tanulóinkat fel kell készítenünk az élethosszig tartó tanulásra. Mivel a legutóbbi alkalmon a tanulók a matematikai ismeretek elsajátításához kértek segítséget, így most ilyen témával is készültünk.

TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg a tagintézményben 2020. június 23.-án, egy ágazatközi együttműködés keretében szervezett előadás a járási óvodavezetőknek, a “TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA” kapcsán. 

A program során tájékoztattuk a körzetünkben működő óvodák vezetőit, óvónőit a szakszolgálat szűrési, vizsgálati gyakorlatáról, és a biztosított fejlesztésekről. Az előadást követően fórum beszélgetésre is sor került. A résztvevők üdvözölték a kezdeményezést, és hasznosnak tartották azt. A szakmai kapcsolatok épülését, ápolását a program legalább annyira szolgálta, mint a praktikus információátadást, problémamegoldást.