• 2020. június 29-én TÁJÉKOZTATÁS A JÁRÁSI ÓVODAVEZETŐKNEK A TANKÖTELESKORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA témában fogadtuk a járás óvodavezetőit szakmai megbeszélésre- annak érdekében – hogy a pedagógiai szakszolgálat és a nevelési- oktatási intézmények közötti együttműködés minél hatékonyabb legyen. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai munkáját bemutató tájékoztató anyagot állítottunk össze, melyet átadtunk az intézményvezetőknek. A megbeszélésen kitértünk a kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása mellett a pedagógiai vizsgálatok elvégzésére, illetve a szülők tájékoztatásának menetére. A megbeszélés lehetőséget biztosított a partnerkapcsolatok megerősödésére, a sajátos nevelési igény gyanújeleinek átbeszélésére, a prevenciós munka megszervezésére.
  • 2020 szeptemberében a TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” elnevezésű programot Devecser, Kerta, Noszlop, Csögle, Somlóvásárhely, Somlószőlős, Nagyalásony települések óvodáiban tartottuk meg. A horizontális tanulást elősegítő együttműködés elősegítése érdekében szervezett preventív előadások során iránymutatást kaptak a szülők arra, hogy milyen módon, célból, kitől kaphatnak és kérjenek segítséget. Az ismeretközlő előadások bemutatták a szülők számára azokat a rizikótényezőket, nevelési nehézségeket, fejlődési mutatókat, amely alapján a szülők el tudják dönteni, hogy mely esetekben érdemes szakember segítségét kérni. Munkatársaink összeállítottak a szülők számára részletes szakmai anyagot, Óvodából iskolába címmel. E kiadványt eljuttattuk az óvodákba, szülőkhöz, gyermekvédelmi intézményekhez.
  • 2020 februárjában és októberében a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét támogató programterv keretében preventív jelleggel ISKOLÁRA FELKÉSZÍTŐ TRÉNING A DISZFUNKCIÓK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN  BTMN-ES GYERMEKEK SZÁMÁRA címemmel biztosítottunk foglalkozásokat az érintett tanköteleskorú gyermekeknek. Az ingyenes tréningen az óvodás korú gyermekek a szülők igénye alapján vehettek részt. A programot a devecseri és a csöglei óvodákban szereztük meg. A tanulási zavarok kialakulásának megelőzését tűztük ki e tréningek céljául.