TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg 2020.szeptember 28-án és 29-én, valamint november 2-án „A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” elnevezésű  program  a tagintézményben.Az előadás azon érdeklődőknek szólt, akiknek a gyermeke nevelési tanácsadás keretében fejlesztésre javasolt. Az előadók fontosnak tartották a hiteles, de a szülők számára jól érthető információk átadását, az otthon is jól használható játékok, gyakorlóanyagok bemutatását. A szülők részére írásos gyakorlóanyagot is rendelkezésre bocsájtottak, amelyben mondókagyűjtemény és több részképességet fejlesztő feladatlap, szakirodalmi ajánló is helyet kapott.

Logopédia napja alkalmából Szakmai napot szerveztünk

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat támogatásával 2020. március 9-én a Logopédia napja alkalmából Szakmai nap megrendezésére került sor a tagintézményében

A rendezvény célja az ismeretátadás és a szakmaközi kommunikáció erősítése a szakszolgálat és a szakszolgálat által ellátott nevelési-oktatási intézmények között, valamint az érdeklődő szülők számára hasznos, az otthoni játéktevékenységbe is beépíthető gyakorlatok ismertetése. További cél, hogy az előadások során közvetített ismeretek segítséget nyújthassanak a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelének során a pedagógusok közvetítése által.

  • “AZ ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSA” – avagy a 3 és 5 évesek szűrése, terápiája témakörben Ihász Zoltánné Csatári Andrea logopédus tartott előadást. 
  • Butiné Bolla Tünde gyógypedagógus a “SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK BESZÉDFEJLŐDÉSRE GYAKOROLT HATÁSA”-ról beszélt.
  • “KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁKON A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG TUDATOS FELHASZNÁLÁSÁVAL” címmel Erdősné Somogyi Szilva logopédus előadását hallhatták a jelenlévők.

Az előadások után Workshop keretében az előadásokhoz kapcsolódóan gyakorlati bemutató következett Játék a mozgás, valamint Játékötletek a képességek fejlesztéséhez témakörökben.

TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ELLÁTÁSA A 2020/21-ES TANÉVBEN

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat támogatásával 2020. június 30-án ágazatközi együttműködés keretében előadást, szakmai konzultációt tartottunk a Pápai Tagintézmény vonzáskörzetében lévő óvodák vezetői számára. 

Az előadás fő témája a “TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ELLÁTÁSA A 2020/21-ES TANÉVBEN”. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak a tagintézményben elérhető vizsgálatokról, ellátásokról.

A gördülékeny ügyintézés érdekében a vizsgálatkérő lapok kitöltésével kapcsolatos információk is elhangzottak.A program fórumbeszélgetéssel zárult, ahol a felmerülő kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.