ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg 2020. február 11-én ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS” elnevezésű program Tapolcán a Ringató Bölcsődében.  Célközönség: a bölcsődébe járó gyermekek szülei.

Az előadást Dr. Kovácsné Mozsolics Melinda klinikai szakpszichológus tartotta. 

A 0-3 éves gyermekeket nevelő szülőkben tudatosította, hogy az érzékeny, törődő, stabil korai kapcsolatok kihatnak az érzelmi-szociális jólét és biztonság megteremtődésére, illetve az egész életen át tartó személyiségfejlődésre. Ezek a folyamatok erőteljesen elősegítik, és befolyásolják a megismerő funkciók fejlődését és a tudás gyarapodását. A kötődési viselkedési formák a korai életkorban alakulnak ki. A kötődés fejlődési szakaszairól részletesen, sok példával szemléltetve beszélt az előadó a harmonikusan fejlődő anya-gyermek kapcsolat jellemzőiről. Ezt követően a csecsemők és a kisgyermekek egy bizonyos hányadát érintő viselkedési problémák témakörét járta körbe, amelyek intenzitásukban és tartósságukban eltérnek az átlagtól (túlzott sírás, krónikus nyugtalanság, alvásproblémák, táplálkozási-gyarapodási nehézségek). Részletesen beszélt arról, hogy a második életévtől a tünetek kiterjedhetnek például a szülő-gyermek kapcsolat zavarára („normális” fejlődést túlhaladó dac, az elválástól való félelem, a kontrollálhatatlan dühroham, a szokatlan mértékű, személyekre, tárgyakra vagy saját magára irányuló agresszivitás, a játék iránti kedvetlenség, koncentrációzavar, motorikus nyugtalanság és hiperkinetikus figyelemzavar).

A program végén a szülők kéréseket tehettek fel gyermekük fejlődésével kapcsolatosan, amelyeket azonnal megválaszolt az előadó. A plenáris kérdések után lehetőséget biztosítottunk kétszemélyes helyzetben történő konzultációra is. A szülők közül többen is éltek a lehetőséggel. A szülők által elmondottak alapján vizsgálatokat javasoltunk a szakszolgálatnál az esetek oki hátterének feltérképezésére.

ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg 2020. február 26-án ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS” elnevezésű program a tagintézményünkben. Célközönség: a „Baba-mama Klub”-ba járó szülők. 

Az előadást Dr. Vecseráné Sebők Márta pedagógiai szakpszichológus tartotta.

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedett azoknak a szülőknek a száma, akik pszichológus kollégáink segítségét kérték három év alatti gyermekük nevelésével kapcsolatban.  Az előadó hangsúlyozta, hogy szakembereink ezekben az esetekben legtöbbször az anyával-apával dolgoznak, megtanítva őket a gyermeknevelés „fortélyaira”. Az anya-gyermek kapcsolat a személyiségfejlődés alapja, így saját munkánkat is megkönnyíthetjük ezzel a „szülőképzéssel”, melynek keretében tudásuk, ismereteik gyarapodnak a kötődéssel, az egészséges személyiségfejlődéssel kapcsolatban. A jelenlévő szülők az egyes életkoronként mindenre kiterjedő, gyakorlati életben használható tanácsokat kaptak annak érdekében, hogy az anya-gyermek kapcsolat, és ezzel együtt a személyiségfejlődés zavartalan legyen (pl. a baba különböző módon történő sírásáról-teendőkről, a szobatisztaságra szoktatás lehetőségeiről, stb.) Kitért arra is, hogy milyen „elcsúszások” lehetnek a kicsik fejlődésében: krónikus nyugtalanség, excesszív sírás, alvászavarok etetési-étkezési-gyarapodási zavarok, érzelmi problémák stb.. Elmondta, hogy azok a gyermekek, aki támogató szülői bánásmódban részesülnek, biztonságos kötődési reprezentációkat alakítanak ki, és hajlamosabbak az új tapasztalatokhoz is magabiztosabban és önbizalommal közelíteni. Azok a gyermekek pedig, akik visszautasítást, elhanyagolást tapasztalnak meg, valószínűleg bizonytalan kötődési reprezentációkat alakítanak ki. Ezek a gyermekek új emberekkel és szituációkkal találkozva sebezhetőbbek, mert sérült a bizalmuk, mert nem tudják, hogy ezekben a helyzetekben szenzitív választ kapnak-e majd. 

A szülők az előadás közben és a végén is aktívak voltak. Kérdéseket tettek fel gyermekük fejlődésével kapcsolatosan, melyeket azonnal megválaszolt az előadó. A plenáris kérdések után lehetőséget biztosítottunk kétszemélyes helyzetben történő konzultációra is. 

A szülők a mindennapi életben is könnyen alkalmazható gyakorlati tanácsokat kaptak, hogy segíthessék a harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakulását. Prevenciós tevékenységünk eredményeként csökkenthetjük a problémákkal küzdő gyermekek és a bizonytalan szülők számát.

TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg 2020. június 24-én a „TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA” elnevezésű program a Tagintézményben. Célközönség: a Tapolcai Járásban működő óvodák vezetői

Az előadást Fodorné Csöglei Erika igazgató tartotta.

A pedagógiai szakszolgálat hatékony szakmai munkájának szempontjából elengedhetetlen a sikeres óvoda-szülő-szakszolgálati együttműködés kialakítása. Fontos, hogy az óvodavezetők naprakész információkkal rendelkezzenek a szakszolgálati szűrések gyakorlatáról, az intézmény által biztosított fejlesztésekről, a szakértői vizsgálatokról, mert csak így tudnak korrekt tájékoztatást nyújtani az óvodába járó gyermekek szüleinek. Elsőként a logopédiai szűréseket tekintették át. Felhívta a figyelmet arra, hogy a logopédiai szűrés három és öt éves korban kötelező. Ezt követően a pedagógiai szűrések és a szakértői vizsgálatok témaköre következett, a hatályos jogszabályok tükrében. Kiemelte, hogy az őszi pedagógiai szűrővizsgálatok során nem teszünk javaslatot a gyermek beiskolázásával kapcsolatban. Ez kiinduló alapja annak a folyamatnak, melynek eredményeként meghatározzuk a rendszeres pedagógiai fejlesztésben részesülő gyermekek körét. Az előadó hangsúlyozta, hogy fontos, közös feladatunk a szemléletformálás. Egy több évtizede kialakult, elfogadott beiskolázási eljárásrend változott meg 2020 januárjától, melynek következményeként az óvodák szerepe jelentős mértékben átalakult a gyermekek beiskolázását illetően. A gyermekek képességfelméréséhez a szakértői vizsgálat iránti kérelmet csak a szülő nyújthatja be a pedagógiai szakszolgálathoz, de az óvodapedagógusok az űrlap kitöltésében segítséget kell, hogy adjanak. A szülőket segítő lehetséges feladataikról szükségesnek tartjuk a személyes konzultációt, mert csak így növelhetjük a gyermekek esélyeit a sikeres iskolai beválásra.  Végül felhívta a figyelmet a szülő-óvoda közötti együttműködés fontosságára a gyermekekkel kapcsolatos korrekt beiskolázási döntés meghozatalában. Kérte az óvodavezetőktől, hogy a szülők kapjanak korrekt tájékoztatást a tanév elején az itt elhangzott információkról. 

Az óvodavezetők plenáris kérdéseit követően egyéni konzultációra is lehetőséget kaptak a jelenlévők, hiszen több gyermek esetében is szükség volt az egyéni életút, élethelyzet megvitatására.