Az EFOP 3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg összesen hat alkalommal, hat különböző városi óvodában 2020. augusztus-szeptember hónapban „A BESZÉD- ÉS NYELVI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE, A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODÁBA LÉPŐ GYEREKEKNÉL” elnevezésű programunk. A program előadásból és fórum-beszélgetésből állt. Utóbbi a szülői, az óvodai, a szakszolgálati szerepeket, kompetenciákat, teendőket, a fejlesztést és a diagnosztikus metódust ölelte fel.  A horizontális tanulást elősegítő együttműködés elősegítése érdekében szervezett preventív előadások során iránymutatást kaptak a szülők arra, hogyan, milyen tartalommal, milyen céllal bonyolódnak az óvodába lépő gyermekek kötelező logopédiai szűrővizsgálatai. Az ismeretközlő előadásokon bemutattuk a szülők számára azokat a rizikótényezőket, amelyek befolyásolhatják a beszéd- és nyelvfejlődés menetét. Szó esett a megelőzés fontosságáról is. A gyakorlati részben megosztottunk néhány beszédindítást segítő játékötletet otthonra, illetve könyvajánlóval is készültünk. 

A fórum-beszélgetés során beszéltünk az óvodai, szakszolgálati szerepekről, kompetenciákról, teendőkről, a fejlesztésről és a diagnosztikus metódusról.

A programról tájékoztató anyag készült szülők számára, akik rendkívül hasznosnak érezték a programot, indokoltnak ítélték meg a témaválasztást. Kiemelték a program megfelelő felépítését, a részletes tájékoztatást, a nyugodt körülményeket, a további együttműködés lehetőségét.