SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT „A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT A VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT ÉS A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEIBEN

A Veszprémi Tankerületi Központ az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 285.511.607 forint támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósította meg az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 – „A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE” megnevezésű projektet, amelyben a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó, az utazó gyógypedagógiai hálózatot működtető intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek munkáját támogató szakmai fejlesztések jöhettek létre. A támogatás intenzitása 100%. A projekt megvalósításának időtartama 2018.06.20-2021.11.29.

2021.11.23.

A projekt célul tűzte ki a Veszprémi Tankerületi Központ 3 intézményében, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézményében és 10 tagintézményében a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatását, a társadalmi elfogadás és integrált nevelés elősegítését, a családok kompetenciáinak erősítését. Intézményeink szakemberei több mint 160 szakmai programmal várták a gyerekeket, szüleiket, többségi pedagógusokat, szakmai partnereiket.

A Kozmutza Iskola pedagógusai új módszertanokat dolgoztak ki, amik alkalmazásával segítik a középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára környezetük élményszerű megismerését. Szülősegítő programokkal, kerekasztal beszélgetésekkel segítették az ellátásra szoruló sérült gyermekeket és szüleiket. Az intézmények nyílt napjain lehetőségük volt a szülőknek tapasztalatot gyűjteni, szakemberektől kérdezni és tanácsokat kérni.

A Bárczi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) szakemberei sérülésspecifikumok alapján tematizált füzetsorozatot állítottak össze, ezzel segítve az érintett szülőket, többségi pedagógusokat, érdeklődő egészségügyi és szociális szférában dolgozókat eligazodni, alapismeretekhez jutni. 

A Bartos EGYMI a többi között kutyaterápiás foglalkozásaival színesítette sérült tanulói mindennapjait, egyúttal a módszertan népszerűsítésével mutatták meg a közvetlen környezetükben lévő óvodák, iskolák számára az abban rejlő fejlesztési lehetőségeket.

A Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat munkatársai szabadidős programokat, készség- és képességfejlesztő táborokat, élményprogramokat szerveztek a más iskolákból érkező egészséges tanulóknak és a sérült gyermekeknek, hogy jobban megismerjék egymás mindennapjait, ezzel elősegítve a fogyatékkal élő gyermekek társadalmi elfogadását, befogadó gyermekközösségek kialakítását. A szakszolgálat munkatársainak köszönhetően tanulásmódszertani, viselkedésterápiás, önismereti, kommunikációs tréningek valósultak meg, amiken keresztül segítették a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedési nehézségeinek csökkentését. Közel 500 gyermek részesülhetett a különféle programok nyújtotta örömökben, fejlesztésekben.

Az intézmények szakemberei különféle konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon bővíthették szakmai tudásukat, ahol új módszereket, fejlesztési lehetőségeket ismertek meg. 4 intézményből összesen 74 féle gyógypedagógiai képzésen 176 pedagógus vett részt és szerzett közel 900 tanúsítványt.

Intézményeink több mint 50 millió forint értékben jutottak hozzá speciális fejlesztő, terápiás és gyógyászati segédeszközökhöz, valamint infokommunikációs eszközökhöz.