Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg 2020. június 24-én a „TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZŰRÉSE, VIZSGÁLATA” elnevezésű program a Tagintézményben. Célközönség: a Tapolcai Járásban működő óvodák vezetői

Az előadást Fodorné Csöglei Erika igazgató tartotta.

A pedagógiai szakszolgálat hatékony szakmai munkájának szempontjából elengedhetetlen a sikeres óvoda-szülő-szakszolgálati együttműködés kialakítása. Fontos, hogy az óvodavezetők naprakész információkkal rendelkezzenek a szakszolgálati szűrések gyakorlatáról, az intézmény által biztosított fejlesztésekről, a szakértői vizsgálatokról, mert csak így tudnak korrekt tájékoztatást nyújtani az óvodába járó gyermekek szüleinek. Elsőként a logopédiai szűréseket tekintették át. Felhívta a figyelmet arra, hogy a logopédiai szűrés három és öt éves korban kötelező. Ezt követően a pedagógiai szűrések és a szakértői vizsgálatok témaköre következett, a hatályos jogszabályok tükrében. Kiemelte, hogy az őszi pedagógiai szűrővizsgálatok során nem teszünk javaslatot a gyermek beiskolázásával kapcsolatban. Ez kiinduló alapja annak a folyamatnak, melynek eredményeként meghatározzuk a rendszeres pedagógiai fejlesztésben részesülő gyermekek körét. Az előadó hangsúlyozta, hogy fontos, közös feladatunk a szemléletformálás. Egy több évtizede kialakult, elfogadott beiskolázási eljárásrend változott meg 2020 januárjától, melynek következményeként az óvodák szerepe jelentős mértékben átalakult a gyermekek beiskolázását illetően. A gyermekek képességfelméréséhez a szakértői vizsgálat iránti kérelmet csak a szülő nyújthatja be a pedagógiai szakszolgálathoz, de az óvodapedagógusok az űrlap kitöltésében segítséget kell, hogy adjanak. A szülőket segítő lehetséges feladataikról szükségesnek tartjuk a személyes konzultációt, mert csak így növelhetjük a gyermekek esélyeit a sikeres iskolai beválásra.  Végül felhívta a figyelmet a szülő-óvoda közötti együttműködés fontosságára a gyermekekkel kapcsolatos korrekt beiskolázási döntés meghozatalában. Kérte az óvodavezetőktől, hogy a szülők kapjanak korrekt tájékoztatást a tanév elején az itt elhangzott információkról. 

Az óvodavezetők plenáris kérdéseit követően egyéni konzultációra is lehetőséget kaptak a jelenlévők, hiszen több gyermek esetében is szükség volt az egyéni életút, élethelyzet megvitatására.