• OM azonosító: 102320
 • Címe: 8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 1.
 • Tel.: 06/30/811-8815
 • E-mail:
 • Honlap: www.mpisz.hu
 • Intézményvezető: Szedlák Bernadett főigazgató
 • Intézményi koordinátor: Csaba Mercédesz tagintézmény igazgató
 • Intézményi koordinátor telefonszáma: 06/30/811-8815
 • Intézményi koordinátor: Simonné Horváth Aliz tagintézményvezető-helyettes
 • E-mail:

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI

Tagintézményünk 2017 februárjában három évre elnyerte az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet. 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények részére a pedagógiai eredményesség növelésének érdekében bázisintézményi pályázatot hirdetett olyan intézmények részére, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat. Helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. Két területet céloztunk meg: a nyelvlökéses nyelést, illetve a kutatást a tanulási nehézség témakörében a Szakszolgálaton belül.

A bázismunkatervben tervezett szakmai programok 2017. szeptember – 2020. június közötti időszakban nagyrészt teljesültek. Igyekeztünk színvonalas, sokrétű programokkal készülni a pedagógusok széles körének. Sikerült tovább erősítenünk a pedagógiai szakszolgálat és az óvodák, iskolák közötti kapcsolatot. Törekedtünk az ágazatközi együttműködés kiépítésére is. Az előadások, a kerekasztal-beszélgetések segítették az együtt-gondolkodást. Sokféle településről érkeztek a bázisnapok előadásaira, programjaira, így gazdag, színes tapasztalatcserékre volt lehetőség. A programok szervezettsége mind a Tagintézményben, mind pedig az egyéb helyszíneken gördülékeny, megfelelő volt. Az előadások, foglalkozások tárgyi és személyi feltételei is tökéletesen megfeleltek a vállalt feladatoknak. A POK-kal való kapcsolattartást készséges együttműködés jellemezte. Összességében elmondható, hogy a programokon megjelentek többsége gyakrabban venne részt ehhez hasonló témájú előadásokon.

2020. január 13-án tartottuk „ISKOLÁBA KÉSZÜLŐK! – A BEISKOLÁZÁS ELŐTTI FEJLETTSÉGI VIZSGÁLATRÓL A TÖRVÉNYVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN” című progamunkat óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak. A program elsődleges célja az volt, hogy tovább erősítsük a pedagógiai szakszolgálat és az óvodák/iskolák közötti kapcsolatot. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusok/tanítók megismerhessék azt a szemléletet, szakmaiságot, szervezeti és módszertani keretet (a törvényi szabályozás figyelembe vételével), amelyen belül a beiskolázás előtti állapotfelmérő vizsgálatok zajlanak. A kerekasztal-beszélgetés során megismertünk néhány útkeresést az óvónők és a tanítónők között a pszichés érettség szempontjából, amelyekkel az óvoda-iskola átmenet megkönnyíthető a gyermekek számára. A hangsúlyt ez alkalommal a törvényi változásokra, valamint az érzelmi akarati, illetve a szociális érettség dimenziókra helyeztük. Örömünkre elfogadta meghívásunkat a területi vezető védőnő egy védőnő munkatársával együtt. Így megkezdődhetett egy szorosabb ágazatközi együttműködés is.

Az elkövetkező három évben újabb két területet szeretnénk alaposabban megmutatni: a kamaszkori, serdülőkori krízisek felismerése, a beavatkozás lehetőségei; illetve az anyanyelvi nevelés jelentősége. Továbbra is törekszünk arra, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan széles palettán és színvonalon szervezzük meg programjainkat.

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

 1. „Kamaszkori, serdülőkori krízisek felismerése, a beavatkozás lehetőségei”: a serdülőkor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelt jelentőségű szakasz. Célunk a pedagógusok számára egy olyan átfogó ismeretanyag átadása, mely ismerteti a serdülőkor szakaszait és a serdülés lelki folyamatait, különös figyelmet szentelve a krízis jelzéseinek felismerésére.
 2. „Az anyanyelvi nevelés jelentősége” (kutatás, az ezt megalapozó- és ennek eredményeire épülő elméleti-, gyakorlati előadások, képzések szervezése): a téma aktualitása egyre hangsúlyosabb. A szülői kérésre elvégzett pedagógiai szűrővizsgálatok alkalmával jelentősen emelkedett azon gyermekek száma, akik a nyelvi területeken (beszédészlelés, beszédmegértés, emlékezet stb.) kisebb-nagyobb elmaradást mutatnak. A levonható tapasztalatok, konklúziók mentén igyekszünk támpontokat, segítséget adni az érdeklődő kollégáknak a prevencióhoz, a fejlesztéshez használható eszközökkel, különféle szakirodalmakkal, mintafeladatokkal.