Óvoda- iskolapszichológiai koordináció

A pedagógiai szakszolgálat feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó óvodapszichológusok és iskolapszichológusok munkájának összefogása, támogatása és segítése. Az iskolapszichológus és óvodapszichológus szakemberek a nevelési-oktatási intézmények alkalmazásában állnak, a szakszolgálat alkalmazásában álló koordinátor pedig az ő munkájukat támogatja, szakmailag segíti. A koordinátor feladatköre sokrétű: szakmai konzultációs foglalkozásokat […]

Tehetségazonosítás

A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti vagy speciális képességekkel, magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók támogatása pedagógiai és pszichológiai eszközökkel annak […]

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógia ellátás keretében, a központi idegrendszer károsodása következtében sérültté vált gyermekek konduktív nevelése, gondozása, fejlesztése történik. Szakembereink a célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezetik a gyermeket a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára, tanácsot adnak a szülők, pedagógusok számára.  A fejlesztő foglalkozás […]

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés célja és feladata a helytelen testtartásból vagy egyenlőtlen terhelésből adódó deformitások megelőzése, a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kialakítása. Prevenciós célja a kóros testi, fizikai és élettani elváltozások kialakulásának megakadályozása, a már kialakult enyhe egészségügyi elváltozások korrigálása. Évente 500-600 tanulót látunk el, akiket […]

Korai fejlesztés

Korai fejlesztésre azoknak a 0-3 éves korú gyermekeknek van szüksége, akiknek fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. Milyen problémával fordulhatnak hozzánk?         Értelmi fejlődés elmaradásával         Mozgásproblémával         Megkésett beszédfejlődéssel         Viselkedészavarral   […]

Logopédia

A logopédiai ellátás keretében az óvodás-, iskolás gyermekek beszéd-, és nyelvi fejlettségének szűrését, beszédindítást, beszédhibák javítását, nyelvfejlődési elmaradás terápiáját végezzük. Jelentkezés módja: A szülő személyesen vagy írásban jelentkezhet a lakóhely, vagy a gyermek nevelési-oktatási intézménye szerinti illetékes járási szakszolgálatnál. Miként vehető igénybe a logopédiai ellátás? […]

Gyógypedagógiai ellátás

Tagintézményeink azon gyermekek és szüleik jelentkezését fogadják, ahol a figyelem az észlelés, az emlékezet, az anyanyelvi készségek (olvasás, szövegértés, íráskészség), a nagy- és finommozgások, vagy a számolási-gondolkodási készségek nehézségei tapasztalhatók. Jelentkezés módja: A szülő személyesen vagy írásban jelentkezhet a lakóhely, vagy a gyermek nevelési-oktatási intézménye […]

Szakértői vizsgálat

A szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a gyermek komplex pszichológiai és pedagógiai vizsgálatára, támaszkodik a szülő és a gyermeket nevelő pedagógus véleményére. Mindezek alapján ad a beavatkozásra, a gyermek fejlesztésére javaslatokat. A gyermek szakértői vizsgálata akkor javasolt, ha a gyermek mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz […]

Pszichológiai ellátás

A pszichológiai ellátás keretében a gyermekek érzelmi-, beilleszkedési- magatartásproblémáinak rendezése érdekében tanácsadást vagy terápiás ellátást végzünk. Amiben segíthetünk: trauma feldolgozás étkezési, alvási problémák bepisilés, bekakilás kapcsolatteremtési nehézségek önértékelési zavar, önbizalomhiány szorongás testvérféltékenység pszichoszomatikus tünetek: hasfájás, fejfájás nevelési tanácsadás Ellátás menete: A gyermekkel történő első találkozást […]