Balatonalmádi Tagintézménye

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: 06-30-811-6875
E-mail cím:

Ügyfélfogadás:
H-CS: 8:00-15:30
P: 8:00-13:30

Bemutatkozás
Jelentkezés
Ellátási körzet
Munkatársak
Letöltés
Pályázat
Bemutatkozás

A szakszolgálat feladata a folyamatos munkarend biztosítása, a nyári időszakra (július 1. – augusztus 21.) eső két hetes zárva tartás kivételével. A 15 / 2013. (II.26.) EMMI rendelet 34.§ (4) alapján a tanítási szünetekben is rendelkezésre állunk, a szokásostól esetlegesen eltérő ügyeleti renddel, rövidített nyitvatartási idővel.

A tanév során folyamatos az ellátás a szakértői vizsgálatokban, a korai fejlesztés és a pszichológiai terápiák terén.

A gyógytestnevelés és az óvoda-iskolapszichológiai koordináció biztosítása szeptember 1. és június 15. között zajlik, az oktatási-nevelési intézmények nyitva tartásához igazodva.

A logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés, módszerspecifikus terápia biztosítása elsődlegesen október 1. és május 30. között történik.

Az alapfeladatok közül tagintézményünkben, illetve a városi és a járási települések oktatási- nevelési intézményeiben a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés, az iskolapszichológiai koordináció és a gyógytestnevelés ellátása megoldott, de szükség, igény felmerülése esetén minden szakszolgálati feladat ellátását biztosítjuk, megszervezzük. 

Nyitvatartási idő:

H-CS: 8:00-15:30, P: 8:00-13:30

Igény szerint a hivatalos ügyfélfogadási időn felül is biztosítjuk a nyitva tartást, külön igazgatói engedéllyel, a kolléga órarendjében rögzített formában, vele történt előzetes időpont egyeztetéssel, maximum az alábbi időkereten belül.

H-CS: 16-18, P: 13:30-16:00

Jelentkezés

A jelentkezés módja: A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, e-mailben vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető. Intézményünk szolgáltatásai térítésmentesek. 

Jelentkezési jogosultság: A pedagógiai szakszolgálat intézményeibe való jelentkezés önkéntes alapon történik. Ettől eltérően a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben foglaltak az irányadóak.

Az előjegyzésbe vételt a gyermek számára kérheti:

–          gondviselője, együttnevelő szülője,

–       gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy, intézmény (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.)

Előjegyzés: Az előjegyzés során rögzítésre kerülnek a jelentkező adatai, értesítési címe, telefonszáma, a jelentkezés ideje, a jelentkezés okát képező probléma, tünet, igény, annak érdekében, hogy az ellátás sürgőssége (krízisveszély) reálisan megítélhető legyen, illetve hogy az esetek elosztásakor a pedagógiai szakszolgálat az adott problémával kapcsolatban leginkább kompetens munkatársa tudja felvállalni az ellátást.

A vizsgálatok, foglalkozások rendje

A vizsgálatok és a terápiás foglalkozások időpontjának meghatározása a szakemberek heti órarendjének megfelelően történik.

A vizsgálatokat – egyes kivételektől eltekintve – a délelőtti órákban végezzük, iskolai hiányzás esetén igazolást adunk a tanulók részére. A vizsgálatok időtartama 45-90 perc.

Amennyiben az önkéntesen jelentkezett szülő/gyermek a szakszolgálat munkatársával egyeztetett időpontban két alkalommal nem jelenik meg az intézményben, és távolmaradásáról előzetesen nem értesíti az intézmény illetékes munkatársát, az előjegyzést megszüntetjük.

Beutalt gyermek esetén szintén két elmulasztott megjelenést követően szüntetjük meg az előjegyzést és erről a jogszabályban előírtaknak megfelelően értesítjük az érintetteket, illetve szakértői vizsgálat kezdeményezése esetén ekkor vonjuk be az illetékes kormányhivatalt az eljárásba.

A terápiás foglalkozásokat az óvodás gyermekek részére a lehetőség szerint a délelőtti órákban, míg az iskolás korosztály számára a délutáni időszakban szervezzük. Időtartamuk a gyermek korától, problémájától, aktuális állapotától függően változhat, de általában 45 perc.

Két, előre nem jelzett, nem igazolt hiányzás után a terápiás időpontot a gyermek számára nem tudjuk tovább biztosítani, helyére a várólistáról másik gyermeket osztunk be.

Ellátási körzet

Balatonakarattya
  • Szilfa Óvoda
Balatonalmádi
  • Györgyi Dénes Általános Iskola
  • Vörösberényi Általános Iskola
  • Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
  • Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
  • Fehérlófia Waldorf Óvoda
Balatonfőkajár
  • Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde 
Balatonfűzfő
  • Irinyi János Általános Iskola
  • Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola
  • VSZC Öveges József Szakképző Iskola
  • Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4 tagintézmény)
   • B.fűzfő, Bugyogóforrás u.
   • B.fűzfő, Radnóti u.
   • B.fűzfő, Árpád u.
Balatonkenese
  • Pilinszky János Általános Iskola
  • Kippkopp Óvoda
Csajág
  • Csicsergő Óvoda
  • Aranyalma Református Általános Iskola 
Felsőörs
  • Miske Óvoda
  • Malomvölgy Általános Iskola
   (A Veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. Tagiskolája)
Királyszentistván és Küngös települések lakosai.
Litér
  • Csivitelő Óvoda
  • Litéri Református Általános Iskola
Papkeszi
  • Vadrózsa Tagóvoda (Szivárvány Óvoda tagintézménye)
  • Bocskai István Református Általános Iskola

Munkatársak

Csite Katalin
logopédus, tagintézmény-vezető
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Molnár Enikő
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Pocsainé Zsarnai Ildikó
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)

Sidó Judit
adminisztrátor

Soltész-Takács Melinda
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

                                                                      Soós Bernadett
                                                                       gyógypedagógus

                                                                        Szabados Viktória
                                                                             logopédus

Szabó Gabriella
pszichológus
(főleg nevelési tanácsadást, részben szakértői tevékenységet végez)

Takács Sándorné
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez) 

Letöltés


Szülőknek ajánló:

Pályázat

EFOP-3.1.6-16-2017-00006

Bemutatkozás
Jelentkezés
Ellátási körzet
Munkatársak
Letöltés
Pályázat
Bemutatkozás

A szakszolgálat feladata a folyamatos munkarend biztosítása, a nyári időszakra (július 1. – augusztus 21.) eső két hetes zárva tartás kivételével. A 15 / 2013. (II.26.) EMMI rendelet 34.§ (4) alapján a tanítási szünetekben is rendelkezésre állunk, a szokásostól esetlegesen eltérő ügyeleti renddel, rövidített nyitvatartási idővel.

A tanév során folyamatos az ellátás a szakértői vizsgálatokban, a korai fejlesztés és a pszichológiai terápiák terén.

A gyógytestnevelés és az óvoda-iskolapszichológiai koordináció biztosítása szeptember 1. és június 15. között zajlik, az oktatási-nevelési intézmények nyitva tartásához igazodva.

A logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés, módszerspecifikus terápia biztosítása elsődlegesen október 1. és május 30. között történik.

Az alapfeladatok közül tagintézményünkben, illetve a városi és a járási települések oktatási- nevelési intézményeiben a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés, az iskolapszichológiai koordináció és a gyógytestnevelés ellátása megoldott, de szükség, igény felmerülése esetén minden szakszolgálati feladat ellátását biztosítjuk, megszervezzük. 

Nyitvatartási idő:

H-CS: 7:30-16, P: 7:30-13:30

Igény szerint a hivatalos ügyfélfogadási időn felül is biztosítjuk a nyitva tartást, külön igazgatói engedéllyel, a kolléga órarendjében rögzített formában, vele történt előzetes időpont egyeztetéssel, maximum az alábbi időkereten belül.

H-CS: 16-18, P: 13:30-16:00

Jelentkezés

A jelentkezés módja: A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, e-mailben vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető. Intézményünk szolgáltatásai térítésmentesek. 

Jelentkezési jogosultság: A pedagógiai szakszolgálat intézményeibe való jelentkezés önkéntes alapon történik. Ettől eltérően a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben foglaltak az irányadóak.

Az előjegyzésbe vételt a gyermek számára kérheti:

–          gondviselője, együttnevelő szülője,

–       gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy, intézmény (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.)

Előjegyzés: Az előjegyzés során rögzítésre kerülnek a jelentkező adatai, értesítési címe, telefonszáma, a jelentkezés ideje, a jelentkezés okát képező probléma, tünet, igény, annak érdekében, hogy az ellátás sürgőssége (krízisveszély) reálisan megítélhető legyen, illetve hogy az esetek elosztásakor a pedagógiai szakszolgálat az adott problémával kapcsolatban leginkább kompetens munkatársa tudja felvállalni az ellátást.

A vizsgálatok, foglalkozások rendje

A vizsgálatok és a terápiás foglalkozások időpontjának meghatározása a szakemberek heti órarendjének megfelelően történik.

A vizsgálatokat – egyes kivételektől eltekintve – a délelőtti órákban végezzük, iskolai hiányzás esetén igazolást adunk a tanulók részére. A vizsgálatok időtartama 45-90 perc.

Amennyiben az önkéntesen jelentkezett szülő/gyermek a szakszolgálat munkatársával egyeztetett időpontban két alkalommal nem jelenik meg az intézményben, és távolmaradásáról előzetesen nem értesíti az intézmény illetékes munkatársát, az előjegyzést megszüntetjük.

Beutalt gyermek esetén szintén két elmulasztott megjelenést követően szüntetjük meg az előjegyzést és erről a jogszabályban előírtaknak megfelelően értesítjük az érintetteket, illetve szakértői vizsgálat kezdeményezése esetén ekkor vonjuk be az illetékes kormányhivatalt az eljárásba.

A terápiás foglalkozásokat az óvodás gyermekek részére a lehetőség szerint a délelőtti órákban, míg az iskolás korosztály számára a délutáni időszakban szervezzük. Időtartamuk a gyermek korától, problémájától, aktuális állapotától függően változhat, de általában 45 perc.

Két, előre nem jelzett, nem igazolt hiányzás után a terápiás időpontot a gyermek számára nem tudjuk tovább biztosítani, helyére a várólistáról másik gyermeket osztunk be.

Ellátási körzet

Balatonakarattya
  • Szilfa Óvoda
Balatonalmádi
  • Györgyi Dénes Általános Iskola
  • Vörösberényi Általános Iskola
  • Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
  • Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
  • Fehérlófia Waldorf Óvoda
Balatonfőkajár
  • Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde 
Balatonfűzfő
  • Irinyi János Általános Iskola
  • Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola
  • VSZC Öveges József Szakképző Iskola
  • Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4 tagintézmény)
   • B.fűzfő, Bugyogóforrás u.
   • B.fűzfő, Radnóti u.
   • B.fűzfő, Árpád u.
Balatonkenese
  • Pilinszky János Általános Iskola
  • Kippkopp Óvoda
Csajág
  • Csicsergő Óvoda
  • Aranyalma Református Általános Iskola 
Felsőörs
  • Miske Óvoda
  • Malomvölgy Általános Iskola
   (A Veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. Tagiskolája)
Királyszentistván és Küngös települések lakosai.
Litér
  • Csivitelő Óvoda
  • Litéri Református Általános Iskola
Papkeszi
  • Vadrózsa Tagóvoda (Szivárvány Óvoda tagintézménye)
  • Bocskai István Református Általános Iskola

Munkatársak

Csite Katalin
logopédus, tagintézmény-vezető
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Molnár Enikő
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Pocsainé Zsarnai Ildikó
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)

Sidó Judit
adminisztrátor

Soltész-Takács Melinda
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

                                                                       Soós Bernadett
                                                                        gyógypedagógus

                                                                      Szabados Viktória
                                                                              logopédus

Szabó Gabriella
pszichológus
(főleg nevelési tanácsadást, részben szakértői tevékenységet végez)

Takács Sándorné
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)

Letöltés


Szülőknek ajánló:

Pályázat

EFOP-3.1.6-16-2017-00006

A VMPSZ Balatonalmádi Tagintézménye által szervezett programok

TANULÁS-MÓDSZERTANI TRÉNING Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával a Balatonalmádi Tagintézmény egy 4 alkalmas TANULÁS-MÓDSZERTANI TRÉNING-et kezdett tanulási zavaros gyermekeknek 2019 májusában.  A foglalkozásokat intézményünk gyógypedagógusai tartották két helyszínen, a Györgyi Dénes Általános Iskolában, Balatonalmádiban, illetve a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolában, összesen 4 járási általános