Balatonalmádi

Balatonalmádi Tagintézménye

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A szakszolgálat feladata a folyamatos munkarend biztosítása, a nyári időszakra (július 1. – augusztus 21.) eső két hetes zárva tartás kivételével. A 15 / 2013. (II.26.) EMMI rendelet 34.§ (4) alapján a tanítási szünetekben is rendelkezésre állunk, a szokásostól esetlegesen eltérő ügyeleti renddel, rövidített nyitvatartási idővel.

A tanév során folyamatos az ellátás a szakértői vizsgálatokban, a korai fejlesztés és a pszichológiai terápiák terén.

A gyógytestnevelés és az óvoda-iskolapszichológiai koordináció biztosítása szeptember 1. és június 15. között zajlik, az oktatási-nevelési intézmények nyitva tartásához igazodva.

A logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés, módszerspecifikus terápia biztosítása elsődlegesen október 1. és május 30. között történik.

Az alapfeladatok közül tagintézményünkben, illetve a városi és a járási települések oktatási- nevelési intézményeiben a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés, az iskolapszichológiai koordináció és a gyógytestnevelés ellátása megoldott, de szükség, igény felmerülése esetén minden szakszolgálati feladat ellátását biztosítjuk, megszervezzük. 

Nyitvatartási idő:

H-CS: 7:30-16, P: 7:30-13:30

Igény szerint a hivatalos ügyfélfogadási időn felül is biztosítjuk a nyitva tartást, külön igazgatói engedéllyel, a kolléga órarendjében rögzített formában, vele történt előzetes időpont egyeztetéssel, maximum az alábbi időkereten belül.

H-CS: 16-18, P: 13:30-16:00

A jelentkezés módja: A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, e-mailben vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető. Intézményünk szolgáltatásai térítésmentesek. 

Jelentkezési jogosultság: A pedagógiai szakszolgálat intézményeibe való jelentkezés önkéntes alapon történik. Ettől eltérően a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben foglaltak az irányadóak.

Az előjegyzésbe vételt a gyermek számára kérheti:

–          gondviselője, együttnevelő szülője,

–       gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy, intézmény (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.)

Előjegyzés: Az előjegyzés során rögzítésre kerülnek a jelentkező adatai, értesítési címe, telefonszáma, a jelentkezés ideje, a jelentkezés okát képező probléma, tünet, igény, annak érdekében, hogy az ellátás sürgőssége (krízisveszély) reálisan megítélhető legyen, illetve hogy az esetek elosztásakor a pedagógiai szakszolgálat az adott problémával kapcsolatban leginkább kompetens munkatársa tudja felvállalni az ellátást.

A vizsgálatok, foglalkozások rendje

A vizsgálatok és a terápiás foglalkozások időpontjának meghatározása a szakemberek heti órarendjének megfelelően történik.

A vizsgálatokat – egyes kivételektől eltekintve – a délelőtti órákban végezzük, iskolai hiányzás esetén igazolást adunk a tanulók részére. A vizsgálatok időtartama 45-90 perc.

Amennyiben az önkéntesen jelentkezett szülő/gyermek a szakszolgálat munkatársával egyeztetett időpontban két alkalommal nem jelenik meg az intézményben, és távolmaradásáról előzetesen nem értesíti az intézmény illetékes munkatársát, az előjegyzést megszüntetjük.

Beutalt gyermek esetén szintén két elmulasztott megjelenést követően szüntetjük meg az előjegyzést és erről a jogszabályban előírtaknak megfelelően értesítjük az érintetteket, illetve szakértői vizsgálat kezdeményezése esetén ekkor vonjuk be az illetékes kormányhivatalt az eljárásba.

A terápiás foglalkozásokat az óvodás gyermekek részére a lehetőség szerint a délelőtti órákban, míg az iskolás korosztály számára a délutáni időszakban szervezzük. Időtartamuk a gyermek korától, problémájától, aktuális állapotától függően változhat, de általában 45 perc.

Két, előre nem jelzett, nem igazolt hiányzás után a terápiás időpontot a gyermek számára nem tudjuk tovább biztosítani, helyére a várólistáról másik gyermeket osztunk be.

Balatonakarattya
  • Szilfa Óvoda
Balatonalmádi
  • Györgyi Dénes Általános Iskola
  • Vörösberényi Általános Iskola
  • Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
  • Almádi Magocskák Óvoda
Balatonfőkajár
  • Balatonfőkajári Általános Iskola (A Csajági Református Általános Iskola tagintézménye)
  • Mesevilág Óvoda
Balatonfűzfő
  • Irinyi János Általános Iskola
  • VSZC Öveges József Szakképző Iskola
  • Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4 tagintézmény)
   • B.fűzfő, Bugyogóforrás u.
   • B.fűzfő, Radnóti u.
   • B.fűzfő, Árpád u.
Balatonkenese
  • Pilinszky János Általános Iskola
  • Kippkopp Óvoda
Csajág
  • Csicsergő Óvoda
  • Csajági Református Általános Iskola
Felsőörs
  • Miske Óvoda
  • Malomvölgy Általános Iskola
   (A Veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. Tagiskolája)
Királyszentistván és Küngös települések lakosai.
Litér
  • Csivitelő Óvoda
  • Litéri Református Általános Iskola
Papkeszi
  • Vadrózsa Óvoda (Szivárvány tagintézmény)
  • Bocskai István Református Általános Iskola

Csite Katalin
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Hamar Tamás
pszichológus, tagintézmény-vezető
(főként szakértői tevékenységet, részben nevelési tanácsadást végez)

Horváth Eszter
konduktor
(korai fejlesztést végez)

Molnár Enikő
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Nagyné Farkas Andrea
gyógypedagógus
(főként korai és gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)

Pocsainé Zsarnai Ildikó
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)

Sidó Judit
adminisztrátor

Soltész-Takács Melinda
logopédus
(főként logopédiai ellátást, részben szakértői tevékenységet végez)

Szabó Gabriella
pszichológus
(főleg nevelési tanácsadást, részben szakértői tevékenységet végez)

Takács Sándorné
gyógypedagógus
(főként gyógypedagógiai fejlesztést, részben szakértői tevékenységet végez)