Balatonfüredi Tagintézménye

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Telefon: 30/811-91-45, 87/481-179
Email: ,

Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök:  8-15:30
péntek: 8-12


A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézményének nyitva tartása a tanév rendjéhez, valamint a VMPSZ SZMSZ-hez igazodik. (a tanév rendjéről 2§,4§.)

1985. előtt a balatonfüredi és környéki gyermekeket, a veszprémi Nevelési Tanácsadó látta el. A megnövekedett gyermeklétszám pedagógiai gondozása szükségessé tette, hogy 1985. augusztus 1-jén önálló nevelési tanácsadó létesüljön a városban. 1985. és 2013. között igen sok változáson ment át intézményünk mind a fenntartót, mind a működési helyet illetően.

A 2013.szeptemberi átszervezések során a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye lett. Fenntartója a Kleberlsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője megállapodás alapján Balatonfüred városa. Központja Veszprém, az intézmény vezetője főigazgató, tagintézményünket pedig megbízott igazgató vezeti. 2017 januárjától a működtetés feladata is a Veszprémi Tankerületi Központhoz került.

Ellátandó körzetünk Balatonfüred járás, az ellátottak köre a tanköteles korú gyermekek 0-18 éves kor között. 18 éves kor felett abban az esetben veheti igénybe ellátásunkat, ha nappali rendszerű középfokú oktatási intézmény tanulója.

Szolgáltatásaink mindenki számára ingyenesek.

Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Kihelyezett foglalkozásokat tartunk az alábbi intézményekben:

Intézmények

ellátás

Kiserdei Óvoda Balatonfüred

logopédia

Mesevilág Óvoda Balatonfüred

logopédia, fejlesztő ped.fogl.

Óvárosi Óvoda Balatonfüred

logopédia

Mogyoró Óvoda Balatonfüred

logopédia

Tündérkert Óvoda Balatonfüred

logopédia, fejlesztő ped.fogl.

Napközi Otthonos Óvoda Zánka

logopédia

Napközi Otthonos Óvoda Csopak

logopédia

Bozzay Pál Általános Iskola Zánka

logopédia

Visszhang Óvoda Tihany

logopédia,

Községi Óvoda Balatonakali

logopédia

Napközi otthonos óvoda, Szentantalfa

logopédia

Nivegy Völgyi Ált.Iskola Balatoncsicsó

pszichológia (eseti)

Szekeresné Bucsy Piroska
Tagintézmény – igazgató
Mesterpedagógus
Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus
Mozgásterapeuta
Közoktatás vezető

Pálfiné Pummer Réka
Tagintézmény – igazgatóhelyettes
Óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, DSZIT – terapeuta, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő – differenciáló területen.
Szakmai feladatok:
artikulációs nehézségek javítása,
szakértői vizsgálatok végzése
DSZIT terápia
nyelvi késés vizsgálata, terápiája

Baloghné Segesdi Pálma
gyógypedagógus, logopédus, szakvizsgázott gyógypedagógus
Szakmai feladatok:
Nyelv és beszédfejlesztés, beszédindítás
Korai fejlesztés
Óvodai logopédiai fejlesztés
Iskolai logopédiai terápia
Mozgásterapeuta
Szakértői vizsgálatok végzése

Dobosiné Turcsik Mária
logopédus ,szurdopedagógus, gyógypedagógus
szakvizsgázott közoktatási vezető
Szakmai feladatok
Nyelv és beszédfejlesztés
Hallás- beszéd nevelés
Nagyothalló és siket gyermekek, tanulók beszédindítása, beszédfejlesztése, tanítása
Artikulációs nehézségek javítása
Diszfónia terápia
Orrhangzós beszéd javítása
szakértői vizsgálatok végzése

Kiss-Németh Anna
gyógypedagógus, logopédus tanár, logopédus terapeuta
mozgásterapeuta
szakvizsgázott pedagógus mozgásfejlesztés szakterületén
Szakmai feladatok:
beszédindítás
artikulációs nehézségek javítása (pöszeség)
tanulási nehézség /iskolások/ terápiája
szakértői vizsgálatok végzése

Némethné Bolla Marietta
fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, tanulás-módszertani tréningvezető
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő pedagógia szakirányon
Szakmai feladatok:
óvodás, iskolás korú gyermekek pedagógiai vizsgálata és fejlesztő pedagógiai terápiája
tanulás-módszertani tanácsadás és tréningek szervezése

Fülöp Tamás
Pszichológus, szakvizsgázott iskolapszichológia szakirányon.

Kalmár Katalin
Matematika – technika szakos tanár, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár,
Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő-differenciáló szakon
Szakmai feladatok:
óvodás, iskolás korú gyermekek pedagógiai vizsgálata és fejlesztő pedagógiai terápiája
szakértői vizsgálatok végzése
mozgásterapeuta

Szekeres Sándor
Oligofrénpedagógia -pszichopedagógia szakos gyógypedagógus
Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő pedagógia szakirányon
Szakmai feladatok:
óvodás, iskolás korú gyermekek pedagógiai vizsgálata és fejlesztő pedagógiai terápiája
szakértői vizsgálatok végzése

Szűtsné Kiss Ditta
gyógypedagógus-logopédus

Horváth Eszter
konduktor

Desits Péterné
Intézményi adminisztrátor, asszisztens

Óraadó munkatársaink:

Logopédiai ellátás:

Papp Edina

Gyógytestnevelés:

Kereszturiné Semetka Judit (Balatoncsicsó)
Bede Tamás (Zánka)
Gerő Ildikó (Balatonfüred)

 

https://drive.google.com/file/d/11gCVnty7y7zvkQpyBETWprCJmrywlyGj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EApsH77l4ou7o3kbvY3vsECwrqQWffpp/view?usp=sharing

Az idei tanévben folytatjuk a POK által szervezett Bázisintézményi „Jó gyakorlatok” körében bemutató foglalkozásaink, előadásaink megtartása 4 alkalommal.