Gyógypedagógiai ellátás

Tagintézményeink azon gyermekek és szüleik jelentkezését fogadják, ahol a figyelem az észlelés, az emlékezet, az anyanyelvi készségek (olvasás, szövegértés, íráskészség), a nagy- és finommozgások, vagy a számolási-gondolkodási készségek nehézségei tapasztalhatók.

Jelentkezés módja:
 • A szülő személyesen vagy írásban jelentkezhet a lakóhely, vagy a gyermek nevelési-oktatási intézménye szerinti illetékes járási szakszolgálatnál, ahol a szükséges adatok megadását követően értesítik az első időpontról szakembereink a családot.
 • A szülő számára javasolhatja a gyermek óvodája, iskolája a fejlesztés, terápia szükségességét- ebben az esetben is közvetlenül a szülő igényelheti az ellátást gyermeke számára személyesen vagy írásban.
 • A szakszolgálat által végzett óvodai pedagógiai szűrés, szakértői vizsgálat megállapítása javasolhatja az ellátás szükségességét, mely írásos vélemény és ellátás igénylőlap birtokában veheti igénybe a szülő a szolgáltatásunkat.
  Az ellátás mindenki számára térítésmentesen vehető igénybe.
Szakszolgálatunk a nevelési tanácsadás keretén belül az alábbi ellátásokat nyújtja:
 • prevenciós terápia
 • fejlesztés
 • konzultáció, tanácsadás szülők és pedagógusok részére.
Segítséget nyújtanak gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus kollégáink abban az esetben ha :
 • kisgyermeknek mozgásfejlődésében késés, összerendezetlenség, egyensúlyfejlődési problémák adódnak egyéni és csoportos mozgásterápiák nyújtásával.
 • Komplex fejlesztő módszerekkel támogatjuk óvodás és iskoláskorú gyermekek tanulási és részképességeinek fejlődését.
 • Iskolára előkészítő komplex képességfejlesztéssel segítjük az iskolaérettség kialakulását.
 • A diszfunkciók (diszgráfia- ,diszlexia-, diszkalkulia) kialakulásának csökkentését célzó írás-, olvasás-, számolásterápiás megsegítést tudunk biztosítani.
 • Tanulástechnika tréningeket szervezünk.
  A fejlesztő/terápiás ellátásainkat pozitív visszajelzésekre épülő, egyéni- vagy kis-csoportos foglalkozások keretében nyújtjuk.