Korai fejlesztésre azoknak a 0-3 éves korú gyermekeknek van szüksége, akiknek fejlődése eltér a vele azonos korúakétól.

Milyen problémával fordulhatnak hozzánk?
  •         Értelmi fejlődés elmaradásával
  •         Mozgásproblémával
  •         Megkésett beszédfejlődéssel
  •         Viselkedészavarral
  •         Hallás-, látásproblémával
  •         Étkezéssel, alvással, és szobatisztasággal kapcsolatos gondokkal
  •         Koraszülött, kis súllyal született, veszélyeztetett gyermekek esetében
  •         Bármilyen más, gyermekével, családjával kapcsolatos problémával, vagy aggodalommal, amiben úgy érzi szakemberek segítségére szorul
Az ellátás igénybevételének módja:

A szülő személyesen vagy írásban jelentkezhet a lakóhely, vagy a gyermek bölcsődéje szerinti illetékes járási szakszolgálatnál.

A szülő számára javasolhatja a korai fejlesztés szükségességét szakorvos, védőnő, gyermekvédelmi szakember.

A korai fejlesztést tagintézményeinkben  írásos szakvélemény birtokában vehet igénybe a szülő. Amennyiben nem rendelkezik a szülő szakvéleménnyel, a szakértői vizsgálatot írásban kezdeményezheti a pedagógiai szakszolgálatnál.

Korai fejlesztés szükségességét alátámasztó szakértői véleményt  a járási pedagógiai szakszolgálatok is kiállíthatják, de csak 0-18 hónapos kisgyermek esetében, az erre irányuló szakorvosi vélemény birtokában.  

18 hónapos kortól az óvodába lépésig a megyei szakértői bizottság (Veszprém Kossuth u. 10. V. em.) állítja ki a szakértői véleményt

A szülő bejelentkezésekor szakembereink  elkérik azokat a szakorvosi dokumentumokat, melyek alátámasztják a korai fejlesztés szükségességét, valamint a születéskori zárójelentést.

Az első találkozás, vizsgálat alkalmával egy részletes kérdőív kitöltésére is sor kerül, melyben szakembereink azt kérik a szülőktől, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy addig miként  zajlott a gyermek fejlődése, és a kisgyermek fejlődésében jelenleg mi a család problémája.

A szakértői véleményben javasolt korai fejlesztés és gondozás igénybevétele nem kötelező, de nagyon fontos, hogy a szülő tudja, hogy a képességek az élet első éveiben gyarapodnak leggyorsabban. Minden gyermek számára fontos, hogy ebben az időszakban – az ő egyéni adottságait látva, azt alapul véve – segítsük értelmi, érzelmi és testi fejlődését.

A korai fejlesztés a szakértői bizottság határozata alapján előírt óraszámban zajlik, többnyire egyéni formában, amelynek előnye, hogy a gyermek, a szülő és a szakember együtt tevékenykedhet, a szülőt megtanítjuk arra, hogy a foglalkozások során látottakat miként építheti be a szülő az otthoni napirendbe. Tanácsadásaink alkalmával bármilyen, a gyermek állapotát , fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk.

A korai fejlesztés és gondozás helyszínei:

Az otthon nevelt kisgyermek és családja a lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálati tagintézményben, bölcsődés korú gyermek esetén – ha a feltételek biztosítottak – a bölcsődében történik a fejlesztés.