Tehetségazonosítás

A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti vagy speciális képességekkel, magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók támogatása pedagógiai és pszichológiai eszközökkel annak érdekében, hogy képességeik még jobban ki tudjanak teljesedni.

Tehetséggondozás keretében a hozzánk érkező esetekben koordináljuk a tehetségazonosítás és –fejlesztés folyamatát.

Ki kérheti a vizsgálatot?

Tehetség vizsgálatára irányuló kérelem érkezhet a szülő, a nevelési-oktatási intézmény, vagy a gyermek/fiatal saját kezdeményezésére is.

Az alábbi ellátási formákat nyújtjuk:
  • Kérelem alapján a gyermek képességeinek feltérképezése, azonosítása, a tehetség definiálása.
  • A szakterületi vizsgálatok eredményei alapján az egyéni igényeknek leginkább megfelelő javaslatot teszünk, mely biztosíthatja a gyermek/fiatal számára a fejlesztésre való jogosultságot.
  • Emellett intézményünk jellegéből következően gyakran találkozunk kettős különlegességű tanulókkal, akiknél valamilyen beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vizsgálati kérelme nyomán derül ki, hogy kiemelkedő adottságokkal is rendelkeznek. Pszichológiai gondozás, tanulás-módszertani segítségnyújtás történhet intézményünkben. Ezen túl a tehetség fejlődését elősegítő egyéb lehetőségekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat végezzük esetükben is.
  • Tanácsadást, támogatást nyújtunk szülőknek, konzultációt tartunk pedagógusok részére

A szülőkkel és pedagógusokkal együttműködve segítjük a kiemelkedően tehetséges gyermekek tehetségazonosítását, tehetségük kibontakozását, ezzel hozzájárulva harmonikus személyiségfejlődésükhöz.