Várpalotai Tagintézménye

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 1.
Telefon: 88/ 471- 119; 30/811-8815
E-mail cím:

Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök: 8:00-tól-15:00-ig
péntek: 8:00-tól-13:00-ig

“Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.”  
(Wass Albert)

Látják-e ma gyermekeink ezt a mesés, gyönyörű világot? Hiszik-e, hogy vannak jó tündérek? Segítünk-e nekik, hogy a jót lássák, mondják, rajzolják, énekeljék?

A több mint 4 évtizedes munkánk során szerzett tapasztalatainkat szeretnénk minél több szülő és gyermek szolgálatába állítani egy együtt gondolkodó, magas színvonalon képzett szakembergárda segítségével, korszerű módszerekkel, színvonalas felszereléssel, játéktárral.

Oktatási-nevelési rendszerünk kemény kihívás minden gyermek és szülő számára. A gyors tempó, a korán belépő nyelvtanítás, szakos oktatás, a versenyhelyzetek, a különórák még a jó képességű gyermekeket is próbára teszik. Akik pedig egy kicsit lassabban vagy egyenetlenebbül fejlődnek, azoknak komoly problémákat, kudarcokat, elkeseredést okozhat. A különböző felmérések ijesztő képet mutatnak. Még inkább aggasztó tény az, hogy egyre több gyermek szorong, feszült, frusztrált, és küzd lélektani okokból létrejött testi tünetekkel (alvásproblémák, hasfájás, fejfájás, körömrágás, szobatisztasági gondok, stb.).

Vannak gyerekek, akik megfelelő előkészítéssel, megelőzéssel, ún. prevencióval nehézségek nélkül tanulnának olvasni, írni, számolni. Az óvodások komplex felkészítése, mely kiterjed a mozgásra, a beszédre, a rajzoló-, író mozgásokra, ritmusra, térben való eligazodásra, stb. játékos, könnyed formában jelentős előnyt biztosít iskolába kerülés előtt.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek igényel segítséget, támogatást, valamint azt is, hogy egyre összetettebbek, egyre súlyosabbak a jelentkező problémák. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a több különböző szakterületen dolgozó, nagy tapasztalattal bíró szakemberekkel együtt tudjunk segítséget nyújtani, egymás munkáját kiegészítve, támogatva. Úgy a vizsgálati eljárások, mint a terápiás, pedagógiai módszerek területén igen hatékony, jól alkalmazható, hatásos megoldások vannak. Szándékunk, hogy minden gyermek és szülő a számára leghatékonyabb, legjobb fejlesztést, segítséget kapja. Szolgáltatásaink sokszínűsége tehát ennek a nemes célnak a szolgálatába kíván állni.

Alapfeladatait 0-18 éves korú gyermekek körében látja el az alábbi szakterületeken

  1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás
  2. Nevelési tanácsadás
  3. Logopédiai ellátás
  4. Konduktív pedagógiai ellátás
  5. Gyógytestnevelés
  6. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
  7. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
  8. Szakértői bizottsági tevékenység

Szeretettel várunk minden olyan gyermeket a legapróbbaktól az ifjakig, illetve szüleiket, akinek segítségre van szüksége:

  • a mozgás-, beszéd elsajátításában, a környező világ felfedezésében (korai fejlesztés során);
  • az iskolába kerüléshez, a tanuláshoz beszéd- és nyelvi állapotuk (logopédiai ellátás), mozgásfejlettségük, a tanuláshoz szükséges képességeik fejlettsége miatt (nevelési tanácsadás, szakértő bizottsági tevékenység);
  • magatartási, viselkedési, beilleszkedési, nevelési problémák megoldásában, érzelmi-akarati élet sajátosságainak megértésében, kezelésében (pszichológusok segítségével).
  • Feladataink közé tartozik ezen kívül a gyógytestnevelési ellátás megszervezése, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának, az iskolapszichológiai ellátás koordinálása.

Szeretnénk ajtót nyitni a szülőknek, akik korunkban maguk is komoly kihívások, terhelés alatt állnak, és rohanó világunkban kevesebb nyugalmas időt tölthetnek gyermekeikkel, kevés információval rendelkeznek a megfelelő óvoda, iskola kiválasztásához, nevelési gondok megoldásához, stb.

Intézményünkben a szülőknek lehetőségük van egyéni tanácsadásokra/konzultációkra, a fejlesztő foglalkozások megtekintésére. Hasonlókat kínálunk a pedagógusok számára is. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként lehetőséget biztosítunk „saját élmény” megélésére, hisz a pedagógusokkal is végigvezetünk egy-egy terápiás foglalkozást.

Szeretettel, tisztelettel várjuk az óvónőket, védőnőket, tanítókat, tanárokat, fejlesztőket és minden olyan szakembert, aki gyerekekkel foglalkozik, és érdeklődik bizonyos vizsgáló- és fejlesztő eljárások iránt, szívesen hallgat előadásokat egy-egy problémakörről, ötleteket kapjon a fejlesztéshez, hogy alkalmazhassa munkájában.

 Hisszük, hogy az elfogadás mindennél fontosabb, e nélkül segíteni sem fogunk tudni hatékonyan. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy „minden gyermek kincs…”. Meg kell találnunk a bennük lévő értékeket, segíteni abban, hogy teljessé, ragyogóvá csiszolódjon a gyémánt. Ekkor a gyermek boldog lesz. Ha Ő boldog, akkor a környezete is azzá válik. Az út nem könnyű, de nincsenek egyedül sem a szülők, sem a pedagógusok, de merni kell segítséget kérni jókor, jó helyen… Mert „Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat.” (Magyar közmondás)

 • személyesen: a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézményében (8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 1.),
 • központi telefonszámon: 88/ 471- 119; 30/811-8815,
 • ímélben:
 • írásban: VMPSZ Várpalotai Tagintézménye (8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.)

Az Intézmények részéről: a vizsgálati kérelmet csak a szülő beleegyezésével, az erre a célra rendszeresített vizsgálatkérő formanyomtatvány (Szakértői vélemény iránti kérelem 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete) kézhezvétele után áll módunkban elfogadni. (Levelezési cím: VMPSZ Várpalotai Tagintézménye 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.)

A jelentkezést követően a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival előzőleg egyeztetett időpontban kerül sor az első személyes találkozásra a gyermekkel és a szülővel. Ennek során a szakember a szülővel egyetértésben meghatározza a fejlesztést vagy – amennyiben szükséges – a terápia legfőbb céljait, teendőit és időkeretét; szakvéleményt állít ki a szakvizsgálatot kezdeményező intézmény részére.

A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, ímélben vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető.

Berhida
Berhida-Peremarton
Jásd
Ősi
Öskü
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Vilonya

Név

Végzettség/munkakör:

Szakterület

Csaba Mercédesz

tagintézmény igazgató,

logopédus, alkalmazott nyelvész

– logopédiai vizsgálatok,

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

– terápia

Simonné Horváth Aliz

tagintézményvezető-helyettes,

gyógypedagógus,

logopédus

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

– logopédiai vizsgálatok és terápia

Czinderiné Nagy Katalin

gyógypedagógus, tiflopedagógus

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

– korai fejlesztés,

– terápia

Domján-Koncz Eszter

tanácsadó-szakpszichológus

– pszichodiagnosztika és terápia,

– konzultáció, tanácsadás

Geiszt Johanna

klinikai szakpszichológus

– pszichodiagnosztika és terápia,

– konzultáció, tanácsadás

Kovács Zsuzsanna

pszichológus

– pszichodiagnosztika és terápia,

– konzultáció, tanácsadás

Milánkovicsné Szakács Eszter

fejlesztőpedagógus

 

-gyógypedagógiai vizsgálatok,

-terápia

Pávitsné Vági Erika

gyógypedagógus, logopédus

-logopédiai vizsgálatok és terápia,

-korai fejlesztés

Pilka Bernadett

gyógypedagógus,

logopédus

-logopédiai vizsgálatok és terápia

Szabó Ildikó

gyógypedagógus,

pedagógiai-terapeuta

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

– korai fejlesztés,

– terápia

Szőke Veronika

gyógypedagógus

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

– terápia, alapozó mozgásterápia

Szoboszlai Zita

fejlesztőpedagógus

– terápia

Tatár Ágnes

gyógypedagógus, szomatopedagógus

– gyógypedagógiai vizsgálatok,

-korai fejlesztés,

-terápia

Bódisné Király Éva

pszichológus

– pszichodiagnosztika és terápia,

– konzultáció, tanácsadás

Schekk Zoltánné

adminisztrátor

Hencz Dóra

takarítónő


 

Szülők számára

 1. Általános, több területhez kapcsolódó szakmai anyag

Rob Eastaway – Mike Askey: Matek mindenhol – 101 gondolkodtató játék és feladvány. HVG Kiadó Zrt, 2016. Játékok gyűjteménye 80%-ban iskolás, 20%-ban óvodás gyermekek számára a számolás megszerettetésére, képességek fejlesztésére irányultan. Pedagógusok, szülők egyaránt használhatják.

Ambrus Noémi – Németh Brigitta: Csodatölcsér (anyanyelvi és részképességfejlesztő feladatgyűjtemény 5-7 éves korú gyermekeknek. Csicsergő Kiadó, 2013. A kiadványban kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelvi fejlesztés. Sok feladat a hallási figyelem, ritmus, beszédészlelés és beszédmegértés, ragok tudatosítására irányul.

Facskóné Németh Csilla – Takácsné Kiss Anikó: Játéközön – 580 csoportos , fejlesztő játék óvodásoknak és iskolásoknak. Logopédia Kiadó, 2017. Hat fő részképesség terület szerint (nagymozgás és mozgáskoordináció, finommotorika, testséma téri tájékozódás lateralitás, észlelés figyelem emlékezet, anyanyelvi készségek és általános ismeretek, logikus gondolkodás és matematika) vannak összegyűjtve közel 300 oldalon, a kevés eszközigényű feladatok, játékok.

Nótinné Csikós Marianna – Polyecskó Dóra: Óvodai játékkalendárium. Neteducatio Kft, 2017. 800 heti és napi tevékenységbe könnyen beágyazható fejlesztő tevékenységet mutat be. Egy egész nevelési évet lefed, heti bontásban, kis, középső és nagy csoportos korosztályra bontva, a hét öt napjára vonatkozólag, naponta egy fő terület (matematika, finommotorika, beszéd, énekes játék, mozgás).

Dr. Németiné Borbás Andrea (szerk.): Játékosan… – Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez. Eu-Synergon, 2003. 9 területre bontva, 152 oldalon keresztül tartalmaz 242 érdekes, játékos, sokszínű feladatokat, játékokat. A gyűjtemény azt a célt szolgálja, hogy a képességfejlesztő játékok használatát tudatosítva, a részképességek szerint csoportosítva ismertesse. Óvodás korban prevenciós céllal, de iskolás korban – ha már jelentkezik a tanulási zavar – korrekciós céllal is használható. 

Csabay Katalin: Lexi – Iskola-előkészítő mesetankönyv 5-7 éveseknek. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt, 1993. Főként az olvasás és az írás elsajátításához szükséges készségek fejlesztésére irányuló részletes, jól felépített, útmutatóval ellátott könyv, munkafüzet.

Alkonyi Mária – Rosta Katalin: Számlálni kezdek.

Főfai Attiláné-Bánfalvy Zsuzsanna: Ezt már tudom 2. Puedlo Könyvkiadó. Foglalkoztató füzet nagycsoportosoknak. Kis kiszerelésű, de sok területet érintő, 48 oldalas munkafüzet.

 1.       Mozgásfejlesztés

Szabó Borbála: Mozdulj rá! – Mozgással kísért vers-és mondókagyűjtemény. Logopédia Kiadó, 2005.

 1.     Tanulási zavarokkal kapcsolatos

Dr. Németiné Borbás Andrea (szerk.): Játékosan… – Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez. Eu-Synergon, 2003. 9 területre bontva, 152 oldalon keresztül tartalmaz 242 érdekes, játékos, sokszínű feladatokat, játékokat. A gyűjtemény azt a célt szolgálja, hogy a képességfejlesztő játékok használatát tudatosítva, a részképességek szerint csoportosítva ismertesse. Óvodás korban prevenciós céllal, de iskolás korban – ha már jelentkezik a tanulási zavar – korrekciós céllal is használható. 

Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. – Számolási részképességeket fejlesztő feladatgyűjtemény. Logopédia Kiadó, 2006. Általános fejlesztéshez, diszlexia és diszkalkulia terápiához is használható. Módszertanilag pontosan felépített, analóg, érthető tanítási és otthoni gyakorlási módokat, eszközöket mutat be. Jól használható az óvodában, általános iskola első osztályában, illetve diszkalkulia terápián az alsó tagozatos gyermekeknél (mivel a matematika tanulási nehézségek komplex terápiájának első szakaszát tartalmazza).

Tálas Józsefné: Számolás 2. – Számfogalom-kialakítás 10-es számkörben. Logopédia Kiadó, 2006. A számolástanításhoz és a diszkalkulia terápiához használható. Rengeteg cselekedtető feladatot tartalmaz. Jól használható az óvodában, általános iskola első osztályában, illetve diszkalkulia terápián az alsó tagozatos gyermekeknél.

Tálas Józsfené: Számolás 3. – 20-as számkör. Logopédia Kiadó, 2007. Nagy segítséget nyújt húszas számkörben a fejben számolás tanításakor.

 1.     Beszédészlelés és beszédmegértés

Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak – Szülők számára. NIKOL GMK, 1994. Játékos, otthon használható program, 4-7 éves óvodások fejlesztéséhez. Részletes útmutatást tartalmaz a feladatok ütemezése kapcsán, mely nagy segítség a szülőknek. A fejlesztés célja, hogy a gyermek beszédészlelésének szintje megfeleljen az életkorában elvártnak, hiszen ez biztosítja, hogy nehézség nélkül tanuljon meg írni, olvasni.

Felföldi Andrea: Hol hallod? Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt., 2016. Óvodás, iskoláskorú gyerekeknek egyaránt hasznos segítség. Abban nyújt segítséget, hogy egy adott hang helyét meg tudják állapítani a gyerekek egy adott szóban, mindezt vizuálisan is megtámogatva. Analízis, szintézis, szerialitás, hangsorbontás, hangokra irányuló figyelem egyaránt érintett területe a munkafüzetnek, ezáltal biztosan készíti elő az olvasás-írás tanulását. 

 1.     Internetes források:
Fül tartalma