Veszprémi Tagintézménye

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 22.
Telefon: 88/325-061
E-mail cím:

Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök: 8:00-tól-16:00-ig
péntek: 8:00-tól-13:30-ig

Intézményünk

1969.08.01 hatállyal a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága megalapította a Megyei Továbbképzési és Nevelési Tanácsadó Központot. Később ebből lett a városi nevelési tanácsadó, melynek ellátási köre évről évre szélesedett. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013.09.01-én átszervezést követően jött létre a járási Nevelési tanácsadók egybeolvadásával. 

Intézményünk a korai gyermekkori problémák, tanulással, magatartással összefüggő nehézségek vizsgálatával, terápiájával, tanácsadással segíti a családokat és a partner intézményeket. Jelenleg a 10 tagintézmény közül a veszprémi a legnagyobb, a legtöbb szakembert foglalkoztató bázisintézmény.

A szakmai csapatunkat pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, konduktorok, gyógytestnevelők alkotják. Főállású munkatársainkon kívül egyes területeken megbízási szerződéses kollégák is hozzájárulnak a hatékony munkánkhoz. Mindennapi tevékenységeink megszervezését és egyben tartását nagymértékben adminisztrátorunk segíti.

Célunk az, hogy a rászoruló gyermekek, minél korábbi életkorban kapják meg a számukra legmegfelelőbb ellátást. Fontosnak tartjuk a kialakult jó kapcsolatunk megőrzését, ápolását a térségünkben működő köznevelési intézményekkel, hiszen közös célunk gyermekeink minél magasabb színvonalú ellátása.

Pszichológiai ellátás

Pszichológus munkatársaink teamben együttműködve végzik „a nevelési tanácsadást”. Ezen kívül feladatuk a szakértői bizottsági vizsgálatok, mely keretében a tanulási problémák hátterét tárják fel. Feladataik sokrétűek és szerteágazóak. A gyermek többféleképpen is pszichológiai ellátásba kerülhet: szülő jelentkezik, az óvoda vagy iskola küldi, valamint a Megyei Szakértői Bizottság javaslata alapján. néha egyéb – pl. egészségügyi – intézmény közvetítésével 

A pszichológiai ellátás többféle probléma esetén vehető igénybe:

 • Étkezési zavarok
 • Alvással kapcsolatos nehézségek
 • Autisztikus tünetek
 • Hangulati zavarok, szorongás
 • Halál, veszteségélmény feldolgozása
 • Magatartászavarok
 • Agresszió
 • Szobatisztaság
 • Kényszeres tünetek
 • Tanulási problémák

Gyógypedagógiai fejlesztés

Gyógypedagógusok három területen végzik lelkiismeretes munkájukat.

 • nevelési tanácsadás
 • korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység

Tanév eleji pedagógiai szűrővizsgálatokat végeznek, fejlesztő foglalkozásokat tartanak kiscsoportos formában azoknak a gyermekeknek, akiknek részképességeik fejlesztésére van szükség. Szintén terápiás foglalkozásokat biztosítanak a BTMN diagnózissal rendelkező gyermekek számára, és a beiskolázás előtti iskolaérettségi vizsgálatokban is részt vesznek. Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás területén pedig 0 és 3 éves kor közötti, illetve még bölcsődébe járó, korai fejlesztésre jogosult kisgyermekeket látnak el. Napi kapcsolatban állnak a különböző intézményekkel, a szülőkkel pedig heti rendszerességgel, vagy bizonyos időközönként fogadóórák keretein belül tudják tartani a kapcsolatot. Szorosan együttműködnek a pszichológus, logopédus, konduktor kollégákkal és egymással.

Logopédiai ellátás

Veszprémben a logopédia egyidős szakszolgálatunkkal. A logopédusok mindig teljes jogú tagjai voltak a Nevelési Tanácsadó teamjének. Ez a mai napig is így van: pszichológus, konduktor, gyógypedagógus kollegákkal való szoros „együttműködés-együttgondolkodás” mindig nagyon inspiráló a számukra. Évente 400-500 gyermek ellátását biztosítják heti rendszerességgel. A kapacitáshiányukat megbízási szerződés keretén belül óraadók segítségével próbálják enyhíteni.

Feladatuk:

 • 3 és 5 éves korú gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése
 • beszédindítás
 • beszédhibák, kommunikációs zavarok javítása.
 • Az óvodákba kijárva artikulációs zavar, illetve megkésett beszédfejlődés terápiák tartása
 • Az intézményben korai fejlesztés keretén belül beszédindítás
 • Az iskolás gyermekek logopédiai ellátásának ambuláns keretek közötti biztosítása

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztéssel foglalkozó szakembereink (konduktorok, gyógypedagógusok) feladata a korai fejlesztés és gondozás, valamint az óvodás és iskolás korú gyermekek mozgásvizsgálata és fejlesztése. Szükség szerint egyéni vagy csoportos formában történik a gyermekek fejlesztése.

Az ellátás többnyire a szakszolgálat intézményében, ambulánsan történik, azonban ha a szükséges feltételek biztosítottak, külső helyszínen, a gyermekeket ellátó intézményekben is történhet. Korai fejlesztő munkájuk során céljuk az egész család megsegítése. A gyermek fejlődése érdekében folyamatos, intenzív, kölcsönös kommunikáció a leghatékonyabb.

Több évig is kapcsolatban állnak a családokkal, kísérik a fejlődést, melynek során fontos a társszakmákkal való hatékony együttműködés. Munkájuk túlnyúlik a protokolláris kapcsolaton, családok életébe ad bepillantást. Kölcsönösen tanítják egymást az életre, a mindennapok lényeges, lényegtelen dolgai közötti különbségek felfedezésére. A Most-ban élésre.

Gyógytestnevelés

Veszprémben 1989-től működik az iskolai gyógytestnevelés. Gyógytestnevelőink évente 500-600 tanulót látnak el, akiket az iskolaorvos szűr ki és utal gyógytestnevelésre azoknál, akiknél valamilyen mozgásszervi elváltozás vagy enyhe belgyógyászati problémák miatt javasolt a foglalkozásokon való részvétel. Az iskolások szárazföldi órákon kívül úszásórákon is részt vesznek.

Az idei tanévtől kezdve óvodai gyógytestneveléssel bővült a szakszolgálati feladatok köre a prevenciós szemléletet szem előtt tartva. Az óvodás korosztálynál is egyre gyakoribb a mozgásszervi vagy enyhe belgyógyászati elváltozás. 100 kis óvodás gyermek részesül gyógytestnevelés ellátásban a gyermekorvos vagy szakorvos javaslata alapján.

Intézményünkben többféle szakterület összehangolt működését igyekszünk megvalósítani nap, mint nap. A napi rutinunk eltérő, egy közös azonban van bennünk: hogy mindannyian kreatívan, sokszínűen, szaktudásunk legjavát adva igyekszünk előre haladni. Kiemelt feladatunknak és belső igényünknek tartjuk az állandó fejlődést, önképzést, újabb terápiás eljárások elsajátítását, alternatív módszerek alkalmazását. A segítő, empátiás odafordulás mellett folyamatos szakmai megújulásunk biztosítja, hogy hatékonyan járulhassunk hozzá a térségünkben élő gyermekek/tanulók testi, szellemi és lelki jóllétéhez, fejlődéséhez.

Az Intézmények részéről: a vizsgálati kérelmet csak a szülő beleegyezésével, az erre a célra rendszeresített vizsgálatkérő formanyomtatvány (Szakértői vélemény iránti kérelem 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete) kézhezvétele után áll módunkban elfogadni. (Levelezési cím: VMPSZ Veszprémi Tagintézménye 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 22.)

A jelentkezést követően a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival előzőleg egyeztetett időpontban kerül sor az első személyes találkozásra a gyermekkel és a szülővel. Ennek során a szakember a szülővel egyetértésben meghatározza a fejlesztést vagy – amennyiben szükséges – a terápia legfőbb céljait, teendőit és időkeretét; szakvéleményt állít ki a szakvizsgálatot kezdeményező intézmény részére.

A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, ímélben vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető.

Bánd
Barnag
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
1Bódisné Király Évapszichológus
2Chikánné Dukai Tünde
Tanácsadó-szakpszichológus
3Cseke Gabriella
Klinikai szakpszichológus
4Csergőffy Dóra
Klinikai szakpszichológus
5Csertán Enikőlogopédus
6Diczházi Adrienn
Konduktor, szakvizsgázott pedagógus
7Diriczi Dóralogopédus
8G.Noé Juditgyógytestnevelő
9Iványi Balázs
Tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
10Kapcsos Linda
gyógypedagógus
11Kottyán Edina
Pedagógiai szakpszichológus
12Müllerné Faludi Angéla
Logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
13Mikus Zsuzsanna
Óvodapedagógus, gyógytestnevelő
14Monzák Emese
Gyógypedagógus, drámapedagógus
15Novothnyné Balogh Máriagyógytestnevelő
16Nagy Rékalogopédus
17Németh Edit
Szakvizsgázott oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus
18Németh Enikő
Szakvizsgázott gyógypedagógus
19Simák Viktóriakonduktor
20Marosvölgyi Boglárka
Tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus
21Szokolicsné Sándor Andrea
Tanulásban akadályozottak és logopédia szakos gyógypedagógus
22Tóth Kitti Inezkonduktor
23Varsányiné Nagy Gabriellagyógytestnevelő
24Vígh Dóralogopédus
   
   
1Héninger Zsanettlogopédus
2Szücs Bernadettlogopédus
3Szabó Nóralogopédus
4Stangerean Zsanettlogopédus
5Beke Anita
gyógypedagógus
6Varga-Sárzó Adrienngyógytestnevelő
7Kádár Renátógyógytestnevelő
8Titscher Mónikagyógytestnevelő
9Hencsei Lászlógyógytestnevelő
10Nagy Patrikgyógytestnevelő