A pedagógiai szakszolgálat feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó óvodapszichológusok és iskolapszichológusok munkájának összefogása, támogatása és segítése. Az iskolapszichológus és óvodapszichológus szakemberek a nevelési-oktatási intézmények alkalmazásában állnak, a szakszolgálat alkalmazásában álló koordinátor pedig az ő munkájukat támogatja, szakmailag segíti.

A koordinátor feladatköre sokrétű: szakmai konzultációs foglalkozásokat szervez az óvoda- iskolapszichológusok számára, egyéni tanácsadást és konzultációt biztosít a nevelési-oktatási intézményekből érkező gyermekek, szülők és pedagógusok számára, biztosítja a nevelési-oktatási intézmények és a Szakszolgálat közötti kapcsolatot, kapcsolatot tart az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal.