Logopédia

A logopédiai ellátás keretében az óvodás-, iskolás gyermekek beszéd-, és nyelvi fejlettségének szűrését, beszédindítást, beszédhibák javítását, nyelvfejlődési elmaradás terápiáját végezzük.

Jelentkezés módja:

A szülő személyesen vagy írásban jelentkezhet a lakóhely, vagy a gyermek nevelési-oktatási intézménye szerinti illetékes járási szakszolgálatnál.
Miként vehető igénybe a logopédiai ellátás?
A szülő személyesen/írásban kérheti gyermeke logopédiai vizsgálatát a járásilag illetékes tagintézménynél.
A 3 és 5 évesek kötelező logopédiai szűrését végző logopédusunk tájékoztatja a szülőt a szűrés eredményéről. Szükség esetén tanácsadást, terápiát biztosítunk. A javasolt terápiához a szülő együttműködése és otthoni gyakorlás szükséges.
Az óvodapedagógus, a pedagógus is javasolhatja a gyermek/tanuló logopédiai vizsgálatát a szülő tudtával és írásos beleegyezésével.

A foglalkozások helyszíne:

Veszprém megye 10 járásának szakszolgálati tagintézményeiben, megfelelő szakmai feltételek esetén külső helyszínen, óvodákban, iskolákban, logopédiai decentrumokban valósul meg az ellátás.

Ki és milyen probléma esetén veheti igénybe a logopédiai ellátást?

Logopédiai ellátást biztosítunk a nem SNI-s gyermekek közül azoknak:

  • akiknek beszédfejlődése késik, lassúbb ütemű, elmarad az életkori átlagtól
  • aki az 5. évét betöltötte, és egyes beszédhangokat más hanggokkal helyettesít, vagy hangjai eltérnek a normál ejtéstől
  • aki nem érti meg a felé irányuló közléseket, kéréseket, beszédértési-, beszédészlelési nehézségei vannak
  • akinek hangszíne állandóan rekedt vagy orrhangzós színezetű
  • aki dadog, vagy hadar
  • aki nyelvlökéses nyelő
  • akinél a szakemberek által végzett szűrések, vizsgálatok az olvasás-, írás- területén nehézséget jeleznek.
Az ellátás formája, rendszeressége:

A terápiák heti 1 vagy 2 alkalommal, egyéni vagy csoportos formában, illetve a logopédus által meghatározott gyakorisággal, tanácsadás formájában valósulnak meg.
A terápia sikerességét nagyban befolyásolja a szülővel való együttműködés, a rendszeres otthoni gyakorlás, a szakember tanácsainak, javaslatainak elfogadása, betartása.

A szakszolgálat biztosította logopédiai ellátás mindenki számára ingyenes.