A VMPSZ Veszprémi Tagintézménye által szervezett programok  az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával

  • KOFA-3 KÉRDŐÍV BEMUTATÁSA: 2020. 08. 25.-én és 2020.10.30-én

A rendezvény célja: Ismeretbővítés a 3 éves gyermekek logopédiai szűrésével (KOFA-3), illetve a megkésett/akadályozott beszédfejlődés témakörével kapcsolatban.

A meghívottak köre: Óvodapedagógusok,   csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint téma iránt érdeklődők.

  • AZ ISKOLAKEZDÉS ÚJ SZABÁLYAI: 2020. 11. 03. valamint 2020. 11. 05.

A rendezvény célja:a beiskolázással kapcsolatos új rendelkezések ismertetése.

Meghívottak köre: szülők, óvodapedagógusok

  • SZÓL-E? SZŰRŐELJÁRÁS BEMUTATÁSA 2020. 08.24

A rendezvény célja: a Szól-e szűrőeljárás bemutatása. Az egész tanév rövid bemutatását, a szűrőeljárás részletes elemzését, artikulációs problémák felvázolását.

Meghívottak köre: óvónők és védőnők

  • Szülői fórum az iskolaérettségről 2019. 01. 22. 

A rendezvény célja: Megismertetni a szülőkkel az iskolaérettség kritériumait biológiai, szociális és kognitív szempontból. Tájékoztatást adni a beiskolázási és a beiskolázás előtti fejlettségi vizsgálatok jogi hátteréről, a vizsgálat menetéről, feladatairól.

Meghívottak köre: Nagycsoportos óvodások szülei és óvónők.

  • A II/A BESOROLÁSÚ GYÓGYTESTNEVELÉSRE JÁRÓ GYEREKEK SZÁMÁRA GYÓGYTESTNEVELÉS ÓRÁN ALKALMAZHATÓ MOZGÁSANYAG, KONTRAINDIKÁLT MOZGÁSANYAG ISMERTETÉSE GYAKORLATI BEMUTATÁSSAL. 2019. 11. 22.

A rendezvény célja: A testnevelést tanító kollégák tájékoztatása a foglalkozásaikon végezhető mozgásanyagról a II/a besorolású gyógytestnevelésre járó tanulók esetében. Kontraindikált mozgásanyag ismertetése.

Meghívottak köre: Alsó és felső tagozatban testnevelést tanító pedagógusok.

  • A HORIZONTÁLIS TANULÁST ELŐSEGÍTŐ PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE. ISKOLAIGAZGATÓKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS. 2020. 11. 06.

A rendezvény célja: A szakszolgálat és az iskolák közötti együttműködés erősítése. A tanulási és pszichológiai vizsgálatokra való jelentkezést megkönnyítő gyakorlati tanácsok átadása.

Meghívottak köre: Iskolaigazgatók, az iskolákban az SNI-s és BTMN-es gyermekek adminisztrációját összefogó, fejlesztést végző kollégák.

  • SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS ÓVÓNŐKKEL. 2020. 06. 29.

A rendezvény célja: Gyakorlatias szemléletű ismeretátadás óvodavezetőknek az iskolakezdéshez kapcsolódó szakszolgálati vizsgálatok témakörben.

Meghívottak köre: Óvodavezetők

  • MENJEN VAGY MARADJON? (ISKOLAKEZDÉS, ISKOLAÉRETTSÉG, TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK) 2020. 01. 16. és 2020. 01. 24.

A rendezvény célja: Ismeretbővítés az iskolakezdéssel, iskolaérettséggel kapcsolatban.

Meghívottak köre: szülők, tanítók

  • ÓVODAI TORNAFOGLALKOZÁSOKON ALKALMAZHATÓ TARTÁSJAVÍTÓ, TÖRZSIZOMZAT ERŐSÍTŐ ÉS GERINCMOBILIZÁLÓ GYAKORLATOK. 2019. 04. 11. és 2019. 11. 28.

A rendezvény célja: Elméleti és gyakorlati anyag átadása az óvodában alkalmazható és javasolt mozgásterápiáról.Meghívottak köre: óvodapedagógusok