Előadások

2019-2020 ban számos sikeres előadás valósult meg az EFOP 3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat keretében, a Horizontális tanulást elősegítő partnerségi együttműködés elősegítése, hálózatfejlesztés, a köznevelési, egészségügyi, szociális intézmények, a civil segítő szervezetek, a szakszolgálatok közötti hálózat kialakítása céljából. 

Előadásaink több témát öleltek fel, neves szakembereket sikerült felkérnünk a járás pedagógusainak, védőnőinek, és az érdeklődő szülőknek tartandó előadásokra: 

 • Csőke Ildikó klinikai szakpszichológus (2019. 04. 10. ): A TEHETSÉG TERHEI
 • Csaba Mercédesz logopédus – gyógypedagógus, alkalmazott nyelvész (2019. 06. 03.) A NYELVLÖKÉSES NYELÉS ELMÉLETÉRŐL ÉS GYAKORLATÁRÓL – védőnőknek
 • Némethné Dr. Habil. Tóth Ágnes gyógypedagógus, közoktatási szakértő, egyetemi docens (2019. 05. 22.): INKLÚZIÓS KIHÍVÁSOK A BEFOGADÓ PEDAGÓGUS RÉSZÉRŐL 
 • S. Pintye Mária gyógypedagógus-logopédus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola tanára (2019. 09. 25.): A MOZGÁS-BESZÉD ÉS KOGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK.. 
 • Pap Józsefné gyógypedagógus, a Hittudományi Főiskola előadója (2019. 12. 18.): AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVAR. AUTISTA GYERMEK A TÖBBSÉGI ÓVODÁBAN, ISKOLÁKBAN
 • Bajzáth Mária mesepedagógus (2020. 03.03.): A mese a nevelés táltos paripája-Népmesék szerepe a nevelésben és a tudásátadásban. A népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei
 • Ternai Gabriella óvodapedagógus, gyógypedagógus-logopédus Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Logopédiai Intézetnek vezető tanára. (2020. 09. 02.): MI A DISZKALKULIA ÉS MI NEM? A SZÁMOLÁSI NEHÉZSÉG/ZAVAR TÜNETEI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

Dr. Prof. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita ( 2020. 10. 26): MIT TEHETÜNK AZ ÉRZELMI FOGYATÉKOSSÁG ELLEN? AZ ÉRZELMI ÉS SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE

VMPSZ Balatonfüredi Tagintézményének NYÁRI TÁBOR

Az EFOP 3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat keretében már három alkalommal valósult meg a VMPSZ Balatonfüredi Tagintézményének NYÁRI TÁBORA 2019. július. 29 – augusztus. 02. között Nagyvázsonyban, 2020. július 6-10- között Városlődön és 2020. július 27-31 között ismét Nagyvázsonyban az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, speciális helyzetükből fakadó hátrányok kompenzálása érdekében. 

2019-ben 25 gyermekkel, 2020 ban pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel 35-35 gyermekkel szerveztük meg ottalvós táborunkat, 6 felnőtt kísérő, gyógypedagógusok, pszichológusok segítségével. 

A tábor célja elsősorban a pszichés problémákból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja, a másodlagos tünetek kialakulásának megelőzése/ reedukálása élményszerzéssel egybekötött önismereti foglalkozásokkal. 

A tábor 5 napja alatt maradandó élményeket szereztek a gyerekek, a szabad és kötött programok alatt, új ismeretségeket, barátságokat kötöttek. 

Látogatást tettünk az ajkai Nomádia Parkban és a balatonedericsi Afrika Múzeumban, megismertük Városlőd és Nagyvázsony történetét, nevezetességeit. Kézműveskedtünk, számháborúztunk, túráztunk, éjszaka kincset kerestünk, az utolsó napon pedig a Sobri Jóska kalandpark élményeivel gazdagodva tértünk haza.

TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK

Az EFOP 3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg 2020 őszén a VMPSZ Balatonfüredi tagintézményének előadássorozata a „NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” címmel a járás minden óvodájában. 

Szakmai feladatunk a horizontális tanulást elősegítő partnerségi együttműködés elősegítése, hálózatfejlesztés: a köznevelési egészségügyi, szociális intézmények, a civil segítő szervezetek és a szakszolgálatok közötti hálózat kialakítása. 

A rendezvények célja: 

 • A sikeres szülő- szakszolgálati együttműködés kialakítása az óvodás gyermek eredményes fejlesztése érdekében.
 • Információk átadása a szülők számára a szakszolgálat által biztosított fejlesztésekről, az otthoni gyakorlás, megerősítés szerepéről.

A szülők számára készített gyakorló anyag, szakirodalom ajánló átadása.

TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN, FEJLESZTÉSBEN RÉSZESÜLT GYERMEKEK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK TÁMOGATÁSÁT SEGÍTVE A BALATONFÜREDI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN

Az EFOP 3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg 2020 őszén a VMPSZ Balatonfüredi tagintézményének előadássorozata a „TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN, FEJLESZTÉSBEN RÉSZESÜLT GYERMEKEK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK TÁMOGATÁSÁT SEGÍTVE A BALATONFÜREDI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN címmel. 

Szakmai feladatunk a horizontális tanulást elősegítő partnerségi együttműködés elősegítése, hálózatfejlesztés: a köznevelési egészségügyi, szociális intézmények, a civil segítő szervezetek és a szakszolgálatok közötti hálózat kialakítása. 

A rendezvények célja: 

 • A szakszolgálat és az általános iskolák közötti szakmai együttműködés megerősítése. 
 • A kollégák tájékoztatása a pedagógiai szakszolgálatban folyó tevékenységekről. 
 • Információk átadása az 1. osztályos, valamint az alsó tagozatos tanítónők számára a szakszolgálat által biztosított fejlesztésekről, az iskolai megerősítés szerepéről. 

A bevont célcsoport: az iskola pedagógusai, fejlesztő pedagógusai.

Kiemelten fontosnak érezzük a személyes találkozás fontosságát, az információk szakszerű átadását, lehetőséget biztosítva a felmerülő kérdések megbeszélésére, a válaszadásra

Intézményünk és az általános iskolák közötti jó kapcsolat egyik erős pillére, hogy mindkét fél igen hasznosnak, fontosnak tartja, hogy a beiskolázásra került gyermekekről információt cseréljünk, vagy a felsőbb évfolyamokra járó, általunk ellátott gyermekek iskolai beválásáról is beszéljünk.