Tájékoztató a 2020/21-es tanévre történő általános iskolai beiratásról

A járványveszélyre való tekintettel a megyei szakértői bizottság vizsgálatokat nem végezhet, ezért a beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

  • azon gyermekek, akiknek megyei szakértői bizottsági vizsgálata a járványveszély előtt megtörtént, a szakértői véleményben kijelölt nevelési-oktatási intézménybe iratkozzanak be,
  • azon gyermekek, akiknek megyei szakértői bizottsági felülvizsgálata nem történt meg, de sajátos nevelési igényűek, dokumentumelemzés, illetve a szülővel történő konzultáció alapján kerül kijelölésre a nevelési-oktatási intézmény,
  • azon gyermekek, akik járási szakértői bizottságban vizsgálaton vettek részt, a vizsgálat alapján felmerült a sajátos nevelési igény, de vizsgálatuk a járványveszélyre való tekintettel nem történhetett meg a megyei szakértői bizottságban, iratkozzanak be a lakóhely szerint illetékes nevelési-oktatási intézménybe, mivel jelenleg nem sajátos nevelési igényűek.

A járványveszély elmúltával ezen gyermekek elsőbbséget élveznek a behívások tervezése során, hogy minél hamarabb megállapításra / kizárásra kerülhessen sajátos nevelési igényük.