TÁRT KAPUK” –„PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA AZ ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ GYERMEKEK FOGADÁSÁHOZ, TÁMOGATÁSÁHOZ

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával “TÁRT KAPUK” –„PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA AZ ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ GYERMEKEK FOGADÁSÁHOZ, TÁMOGATÁSÁHOZ” címmel szervezett szakmai programsorozat keretében 2020. 07.02-án rendeztük meg a VMPSZ Sümegi Tagintézményében Sümeg Járás óvodavezetőinek és óvodapedagógusainak részvételével a “Tájékoztatás a járási óvodavezetőknek a tanköteles korú gyermekek szűrése, vizsgálata” témakörében előadásunkat és szakmai konzultációt. 

A program első részében a 2020 őszén a szakszolgálat által szervezett szűrővizsgálatokról kaptak tájékoztatást az óvodák képviselői: a gyógypedagógiai és logopédiai szűrések jogszabályi hátteréről, eszközeiről a személyi feltételeiről. Beszámoltunk a szűrések tervezett menetéről, a  szűrővizsgálati vélemények tartalmi elemeiről, és az októberben induló terápiákról, fejlesztésekről.

E témakört követően Hajnalné Kalmár Viktória gyógypedagógus kolléga tartott előadást az “Iskolaérettség kritériumai” témában. Beszélt arról, ha nem megfelelő időben történik a beiskolázás, annak milyen negatív következményei lehetnek, majd az iskolaérettség fogalmát, és feltételeit mutatta be. Összefoglalta a nem iskolaérett gyermekek jellemzőit, mire figyeljenek a szakemberek. 

A 3. témakörben a Tankötelezettség megkezdésére és halasztására vonatkozó szakértői vizsgálatokkal foglalkoztunk. 

A rendezvény  Hajnalné Kalmár Viktória gyógypedagógus, és Káldi-Kabay Ágnes gyógypedagógus, tagintézmény vezető  szervezésében valósult meg.

A programot hasznosnak és sikeresnek ítéljük meg, hisz az eltérő fejlődésmenetű gyermekek korai felismerése, és azt követő ellátásuk megszervezése közös célja mindazon pedagógusoknak, akik a gyermekkel kapcsolatba kerülnek. 

TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával került megrendezésre a „TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” program 2020. 09. 29 -én a káptalanfai és a gyepükajáni óvodába járó, ez év szeptemberében pedagógiai szűrővizsgálaton átesett gyermekek szüleinek. A helyszín a káptalanfai Könyvtár és Művelődési Ház volt, melyet a település polgármestere ajánlott fel, ezzel erősítve a szakszolgálat és a falu vezetése közötti együttműködést.

A program első részében Lászlóné Gárdonyi Valéria gyógypedagógustól  a szülők tájékoztatást kaptak a 2020 őszén elvégzett szűrővizsgálatokról

Hajnalné Kalmár Viktória gyógypedagógus A szakszolgálat által nyújtott terápiák, módszerek, időkeret, a fejlesztés várható eredménye a szűrővizsgálati teszt függvényében” című előadásában ismertette az általunk felvett vizsgálat törvényi hátterét, célját, az elvégzett vizsgálat területeit, a teszt felépítését, az értékelés módját, a szakszolgálat által ajánlott terápiák, módszerek, időkeret lehetőségeit.  

A 3. előadásban „Gyakorlati tanácsok szülőknek a hatékony gyógypedagógiai terápia támogatásához” címmel, Lászlóné Gárdonyi Valéria képes, interaktív feladatokat mutatott be a szülőknek, melyekkel otthon, kevés eszközigényű, alacsony költségvetésű, a hétköznapi életben használatos eszközök felhasználásával – a játék, a mozgás, és a beszéd, mese fontosságát hangsúlyozva – segíthetik gyermekük fejlődését. Az otthoni megvalósítást segítve egy emlékeztetőt, játékgyűjteményt kaptak az elhangzottakról. 

Végezetül a szülők lehetőséget kaptak egy „Fórum, beszélgetés” kapcsán, hogy feltegyék kérdéseiket az óvodai szakszolgálati szerepekről, kompetenciákról, teendőkről a diagnosztika és a fejlesztés metódusában. Egyéni megbeszélésekre is lehetőséget adtunk.

A rendezvényt több szempontból is sikeresnek ítéljük meg. Az érdeklődő, és megjelent szülők száma is siker, illetve az előadások mind az eltérő fejlődésmenetű gyermekek korai felismerésére, ellátására, az ellátás megszervezésére, és az otthoni segítségnyújtásra irányultak. Az óvodák -szülők -szakszolgálat közötti együttműködés nélkülözhetetlen a hatékony és eredményes munka érdekében, kiegészítve azt a fenntartókkal, önkormányzatokkal.

TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával került megrendezésre a „TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” című program 2020. 09. 30 -án a zalagyömörői, a gógánfai, az ukki és a zalaerdődi óvodába járó, ez év szeptemberében pedagógiai szűrővizsgálaton átesett gyermekek szüleinek. A helyszín a zalagyömörői Művelődési Ház volt, melyet a település polgármestere ajánlott fel, ezzel erősítve a szakszolgálat és a falu vezetése közötti együttműködést.

A program keretében a szülők tájékoztatást kaptak a 2020 őszén elvégzett szűrővizsgálatokról, ajánlott terápiák, módszerek, időkeret lehetőségeiről. A terápia támogatásához interaktív feladatokat mutattunk be a szülőknek, melyekkel otthon segíthetik gyermekük fejlődését. Az otthoni megvalósítást segítve egy emlékeztetőt, játékgyűjteményt kaptak az elhangzottakról, a bemutatott internetes játékokról. 

Végül a szülők lehetőséget kaptak egy „Fórum, beszélgetés” kapcsán, hogy feltegyék kérdéseiket az óvodai szakszolgálati szerepekről, kompetenciákról, teendőkről a diagnosztika és a fejlesztés metódusában. Egyéni megbeszélésekre is lehetőséget adtunk.

A rendezvény Hajnalné Kalmár Viktória és Lászlóné Gárdonyi    Valéria gyógypedagógusok szervezésében valósult meg.

A rendezvényt  sikeresnek ítéljük meg, hisz a szülők tájékoztatást kaptak az elvégzett szűrővizsgálatokról, gyermekük elért eredményéről, és az otthoni segítségnyújtás lehetőségeiről.

JÁTSSZUNK BESZÉDET!” CÍMŰ LOGOPÉDIAI FOGLALKOZÁS

AZ EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében valósult meg a „JÁTSSZUNK BESZÉDET!” CÍMŰ LOGOPÉDIAI FOGLALKOZÁS a sümegi Kompanik Zsófia Óvodában. A programot a még nem tanköteles korú, középső csoportos kisgyermekek számára szerveztük 2021 február elsején. 

A foglalkozás anyagát játékos tevékenységekbe ágyazott artikulációs mozgásügyesítő gyakorlatokból, hallási figyelmet, beszédészlelést-és megértést fejlesztő feladatokból állítottuk össze. Tájékoztató anyagunkban, – melyet a résztvevő óvodások megkaptak – iránymutatást adtunk a szülőknek arról, hogy milyen módon segíthetik otthon gyermekük beszéd-és nyelvi fejlődését. A programot Lehner-Nagy Anna és Görhesné Györkös-Tóth Márta logopédusok szervezték és  bonyolították le.

JÁTÉKOS ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ – KEDVCSINÁLÓ FOGLALKOZÁSON

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatásával 2021. február 1-én “JÁTÉKOS ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ – KEDVCSINÁLÓ FOGLALKOZÁSON” vehettek részt a sümegi Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos, iskolába készülő gyermekei és óvónői. 

Érdekes fejlesztő játékokkal készültek gyógypedagógusaink Hajnalné Kalmár Viktória és Lászlóné Gárdonyi Valéria, melyeket tematikusan csoportosítottak az iskolai napirendhez igazítottan. A 30 főre, egy teljes délelőttre tervezett programon nagy örömmel és aktivitással vettek részt az ovisok. 

Az óvodapedagógusoknak szakmai tanácsadás keretében fórumot tartottak.