A 2020-21-es tanév első félévében 4 nevelési intézményben került sor a „NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN FEJLESZTÉSRE JAVASOLT ÓVODÁS GYERMEKEK SZÜLEINEK” meghirdetett preventív előadás megtartására tagintézményünk 4 szakembere által. Az EFOP-3.1.6-16-2017-2006 azonosítószámú pályázat támogatásával 78 szülő kapott tájékoztatást a gyermekek fejlődését érintő rizikótényezőkről, a fejlesztő foglalkozások céljáról, az iskolai beváláshoz szükséges érettségi szintről, illetve, hogy mikor, milyen módon, milyen céllal, melyik szakembertől kérhetnek és kaphatnak segítséget a szülők. A hallottak megerősítése érdekében az elhangzott információkat nyomtatott formában is megkapták az érdeklődők.

CSICSERGŐ

Intézményünk az EFOP-3.1.6-16-2017-0006 azonosítószámú pályázat támogatásával valósíthatta meg a „CSICSERGŐ”, játékos beszédindító, képességfejlesztő csoportfoglalkozást, amely félévenként 12 alkalmat jelentett. Két szakemberünk vezetésével, preventív jelleggel,  játékos, sokoldalú élményszerzési lehetőségek biztosításával segítettük az óvodakezdést megelőzően a gyermekek spontán beszédfejlődését, bevonva a szülőket is. Mintaadással, jól strukturált időkerettel „tanítottuk” a szülőt a gyermekével töltött minőségi idő színvonalának javítására. Egyszerű, otthon is elkészíthető, az újrahasznosítás jegyében létrehozott ötletes játékeszközökkel inspiráltuk a szülőt és gyermekét a közös alkotásra, együtt játszásra a két turnus során.

REJTÉLYES VÁROSUNK” illetve a “MESEHÉT”

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00006 pályázat támogatásával már négy alkalommal sikerült megvalósítani az egy-egy hetes REJTÉLYES VÁROSUNK” illetve a MESEHÉT” elnevezésű készség- és képességfejlesztő nyári szabadidős táborunkat. A megvalósult cél a gyermekek számára minőségi időtöltés biztosítása, amely során megerősítést, támogatást kaptak képességeik fejlődéséhez, pozitív élmények biztosítása, ismeretek bővítése, komplex képességfejlesztés által. A játékos feladatok során fejlődött a gyermekek emlékezete, figyelme, gondolkodása, kreativitása, anyanyelvi és kommunikációs, valamint kooperációs készségük, melyek a sikeres előmenetelüket segítik.

A pandémia miatt eltolódott utolsó táboraink megtartására 2021 nyarán kerül sor.